Výročná Správa 2014-15

Výročná správa 2016 MŠ Hájik

Výročná správa 2016-17

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018-19

Výročná správa 2019-2020