Výročná Správa 2014-15

Výročná správa 2016 MŠ Hájik

Výročná správa 2016-17

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018-19

Výročná správa 2019-2020

Výročná správa 2020-2021

Výročná správa 2021-2022

Výročná správa 2022-23