MŠ Hájik

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom - exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.
Oznam

O z n a m   oznamujem  rodičom, že z dôvodu koncoročnej  uzávierky bude  úhrada platby  za  MŠ  na  mesiac  december  zaúčtovaná v  novembrovej  platbe. (november + december spolu). Prosím  upraviť prevody  [ viac ... ]

Oznam