MŠ Hájik

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom - exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.
Oznam

Materská škola je v prevádzke od 2. 9.2022 Prevádzka je od 6,00 do 16,30 hod. Príchod detí ráno je do 8,00 hod. Zoznamy detí sú na vchodoch materskej školy so zadelením  [ viac ... ]

Oznam