MŠ Hájik

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom - exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.
Oznam

Dotácia na stravu predškolákov „ strava zadarmo“  sa ruší k 1. 9.2021.   Nárok na dotáciu stravy majú deti, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a ani jeden zo zákonných zástupcov si neuplatňuje  [ viac ... ]

Oznam