MŠ Hájik

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom - exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.
Oznam

Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii bude prevádzka materskej školy aj od 25. 1.2021 len pre deti rodičov kritickej infraštruktúry (zdravotníkov, policajtov, vojakov, hasičov a pod.) a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Počas núdzového   [ viac ... ]

MŠ Hájik