MŠ Hájik

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom - exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.
Oznam

ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY K  1. 9. 2023  BUDE  V ZMYSLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA §59 NA ZÁKLADE PODANIA PÍSOMNEJ ŽIADOSTI, V TERMÍNE           5. 2023    –    12. 5. 2023          ŽIADOSŤ JE  [ viac ... ]

Oznam