MŠ Hájik

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom - exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.
Rozhodnutia

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ  ALEBO  NEPRIJATÍ DIEŤAŤA  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY JE POTREBNÉ  VYZDVIHNÚŤ OSOBNE V DŇOCH:   14. – 15. 6.2021     K PREVZATIU JE POTREBNÝ OBČIANSKY PREUKAZ  

Oznam