MŠ Hájik

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom - exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.
Oznam

Od 6. 4.2021 je materská škola vrátane elokovaných tried otvorená v bežnej prevádzke od 6,00 – 16,30 hod. pre všetky deti. Upozornenie: z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí budú deti z elokovaných tried v utorok  [ viac ... ]

ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY K  1. 9. 2021

ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY K  1. 9. 2021  BUDE  V ZMYSLE VYHLÁŠKY Č. 306/08 Z.z. O MATERSKEJ ŠKOLE, V ZNENÍ VYHLÁŠKY Č. 308/09 Z. z., Č. 438/20 NA ZÁKLADE PODANIA PÍSOMNEJ ŽIADOSTI, V TERMÍNE  [ viac ... ]