MŠ Hájik

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom - exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.
Oznam

Informácie k začiatku školského roku 2023/2024 Školský rok začína 4. 9.2023 Materská škola je v prevádzke od 6,00 – 16,30 hod. Dieťa je potrebné priviesť do 8,00 hod., potrebuje prezuvky a pyžamo (  [ viac ... ]

Oznam