NAŠE  TRIEDY:

 

I. trieda

Ivana Slúčiková

Lívia Šipulová, Bc.

 

II. trieda

Marcela Pavlačičová

Karolína Soľus, Bc.

 

III. trieda

Dana Vaneková

Daniela Kováčiková

 

IV. trieda

Nataša Sušková

Nikola Chorvatovičová

 

V. trieda

Mária Tašková

Beáta Kmetiková

 

VI. trieda

Ivana Miklánková

Silvia Jurášová

Lucia Kvočková, Mgr.

 

VII. trieda

Eliška Mušková

Monika Tlachová, Mgr.

 

VIII. trieda

Jana Barloková, PhDr.

Erika Pratáková, PaedDr.