NAŠE  TRIEDY:

 

I. trieda

Ivana Slúčiková

Monika Tlachová, Mgr.

 

II. trieda

Nikola Dobroňová

Lívia Šipulová, Bc.

 

III. trieda

Mária Tašková

Daniela Kováčiková

 

IV. trieda

Nataša Sušková

Zuzana Šujanská

 

V. trieda

Marcela Pavlačičová

Beáta Kmetiková

 

VI. trieda

Ivana Miklánková

Silvia Jurášová

Lucia Kvočková, Mgr.

 

VII. trieda

Dana Vaneková

Eliška Mušková

 

VIII. trieda

Jana Barloková, PhDr.

Miroslava Hollá