NAŠE  TRIEDY:

 

I. trieda

 

Marcela Pavlačičová

Ivana Slúčiková

 

II. trieda

 

Jana Golianová

Ivana Miklanková

 

III. trieda

 

Eliška Mušková

PhDr. Jana Barloková

 

IV. trieda

 

 

Mária Tašková

Daniela Kováčiková

 

V. trieda

 

Andrea Torčíková

Miroslava Hollá

 

VI. trieda

Dana Vaneková

Viola Tománková

Silvia Jurášová