NAŠE  TRIEDY:

 

I. trieda

 

Marcela Pavlačičová

Ivana Slúčiková

 

II. trieda

 

Ivana Miklanková

Andrea Torčíková

 

III. trieda

 

Eliška Mušková

Daniela Kováčiková

 

IV. trieda

 

 

Dana Vaneková

Miroslava Hollá

 

V. trieda

 

Mária Tašková

PhDr. Jana Barloková

 

VI. trieda

Nataša Sušková

Silvia Jurášová

Viola Tománková