NAŠE  TRIEDY:

 

I. trieda

Ivana Slúčiková

Lívia Šipulová, Bc.

 

II. trieda

Marcela Pavlačičová

Kristína Bajánková

 

III. trieda

Dana Vaneková

Daniela Kováčiková

 

IV. trieda

Nataša Sušková

Beáta Kmetíková

 

V. trieda

Mária Tašková

Karolína Soľus, Bc.

 

VI. trieda

Ivana Miklánková

Silvia Jurášová

Stanislava Miháliková

 

VII. trieda

Eliška Mušková

Monika Tlachová, Mgr.

 

VIII. trieda

Jana Barloková, PhDr.

Erika Pratáková, PaedDr.