GDPR Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – 202103-MŠ Petzvalova 1

GDPR-Informácie DO k spracúvaniu údajov – COVID 19 – 202006-ŠKOLSTVO – MŠ Hájik