Výbor ZRŠ, školský rok 2016/2017

Predseda:

Peter Šmihovský

Podpredseda:

Richard Sabol

Tajomník:

Melicherčíková

Pokladník:

Jana Holbičková

Člen:

Jarošová Andrea

Mgr. Sandra Žilinčíková

Zuzana Mindeková

Saganová Adriana

PaedDr. Miriam Goljanová