Výbor ZRŠ, školský rok 2019/2020

Predseda:

Mäsiarová Andrea

Podpredseda:

Martiniak Milan, Ing.

Tajomník:

Melicherčíková Adriana

Pokladník:

Budajová Katarína

Člen:

Čurajová Petra

Stehurová Katarína, Ing.

Beňová Ivana

Mesiariková Jana

Metruková Lucia