Výbor ZRŠ, školský rok 2022/2023

Predseda:        Krištofiková Eva

Podpredseda:  Radolská Lucia

Tajomník:        Chachulová Lucia

Pokladník:      Duhárová Katarína

Člen:                Jamborová Lucia

Vicová Paulina

Frgalová Michaela

Šilhárová Barbora

Podoláková Vladimíra