Výbor ZRŠ, školský rok 2018/2019

Predseda:

Mäsiarová Andrea

Podpredseda:

Martiniak Milan, Ing.

Tajomník:

Melicherčíková Adriana

Pokladník:

Holbičková Jana

Člen:

Čurajová Petra

Stehurová Katarína, Ing.

Kulihová Gabriela

Holienčiková Kristína

Stehurová Katarína, Ing.