Výbor ZRŠ, školský rok 2021/2022

Predseda:        Krištofiková Eva

Podpredseda:  Radolská Lucia

Tajomník:       Kaháková Monika

Pokladník:      Dzurňáková Monika

Člen:

Jamborová Lucia

Stehurová Katarína, Ing.

Chachulová Lucia

Matúšová Erika

Budajová Katarína