Číslo objednávkyDtum vyhotovenia objednvkyNzov, druh tovaruDodávateľ*Cena s DPHObjednvku objednal*
1202301/03/2023potravinyŠesták Bohuš Galanta620.10Iveta Ďuratná
2202301/05/2023potravinyFruit, Žilina586.41Iveta Ďuratná
3202312/22/2022potravinyJednota Coop33.95Iveta Ďuratná
4202301/12/2023potravinyFruit, Žilina715.57Iveta Ďuratná
5202301/21/2023potravinyŠesták Bohuš Galanta297.49Iveta Ďuratná
6202301/22/2023potravinyFruit, Žilina1112.28Iveta Ďuratná
7202301/18/2023potravinyFruit, Žilina61.62Iveta Ďuratná
8202301/18/2023potravinyFruit, Žilina72.00Iveta Ďuratná
9202301/24/2023potravinyFruit, Žilina1044.70Iveta Ďuratná
10202301/25/2023potravinyFruit, Žilina26.85Iveta Ďuratná
11202301/26/2023potravinyFruit, Žilina121.75Iveta Ďuratná
12202301/25/2023ovocieLunys Poprad18.71Iveta Ďuratná
13202301/31/2023chlieb - pečivoPekáreň 50873342370.44Iveta Ďuratná
1402301/31/2023potravinyJednota Coop24.14Iveta Ďuratná
15202301/31/2023msoBartošek 45663203488.88Iveta Ďuratná
16202302/03/2023potravinyFruit, Žilina 40131751670.02Iveta Ďuratná
17202302/08/2023potravinyFruit, Žilina 40131751649.19Iveta Ďuratná
18202302/17/2023potravinyFruit Žilina 40131751774.25Iveta Ďuratná
19202302/20/2023potravinyFruit Žilina 4013175175.29Iveta Ďuratná
20202302/24/2023potravinyFruit Žilina 40131751406.57Iveta Ďuratná
21202302/28/2023chlieb - pečivoPekáreň 50873342297.94Iveta Ďuratná
22202302/28/2023potravinyJednota Coop26.22Iveta Ďuratná
2302303/03/2023potravinyFruit Žilina 40131751691.17Iveta Ďuratná
24202303/07/2023potravinyBohuš Šesták, Vitana586.84Iveta Ďuratná
25202303/09/2023potravinyFruit, Žilina 40131751747.71Iveta Ďuratná
26202302/28/2023ovocieLunys Poprad3.91Iveta Ďuratná
27202302/28/2023msoBartošek 45663203502.86Iveta Ďuratná
28202303/17/2023potravinyFruit Žilina 40131751904.99Iveta Ďuratná
29202303/17/2023potravinyFruit Žilina 4013175113.04Iveta Ďuratná
30202303/23/2023potravinyFruit Žilina 40131751758.74Iveta Ďuratná
31/202303/31/2023Chlieb - pečivoPekáreň300.08Iveta Ďuratná
32/202303/31/2023ovocieLunys20.49Iveta Ďuratná
33/202303/31/2023potravinyFruit, Žilina614.67Iveta Ďuratná
34/202303/31/2023potravinyJednota Coop17.53Iveta Ďuratná
35/202301/31/2023msoBartošek495.09Iveta Ďuratná
36/202304/06/2023potravinyFruit, Žilina437.22Iveta Ďuratná
37/202304/14/2023potravinyFruit, Žilina579.62Iveta Ďuratná
38/202304/21/2023potravinyFruit, Žilina722.13Iveta Ďuratná
39/202304/28/2023potravinyPekáreň533.49Iveta Ďuratná
40/202304/28/2023potravinyLunys124.40Iveta Ďuratná
41/202304/28/2023Chlieb - pečivoPekáreň253.98Iveta Ďuratná
42/202304/28/2023potravinyJednota Coop3.19Iveta Ďuratná
43/202304/28/2023msoBartošek449.27Iveta Ďuratná
44/202305/04/2023potravinyFruit, Žilina512.35Iveta Ďuratná
45/202305/12/2023potravinyFruit, Žilina881.37Iveta Ďuratná
46/202305/18/2023potravinyFruit, Žilina710.07Iveta Ďuratná
47202305/28/2023potravinyFruit Žilina 40131751696.34Iveta Ďuratná
48202305/31/2023chlieb - pečivoPekáreň 50873342289.86Iveta Ďuratná
4902306/01/2023potravinyFruit Žilina 40131751655.48Iveta Ďuratná
50202305/31/2023potravinyFruit Žilina 4013175130.10Iveta Ďuratná
51202306/09/2023potravinyFruit, Žilina 40131751652.80Iveta Ďuratná
52202305/31/2023msoBartošek 45663203447.73Iveta Ďuratná
53202305/31/2023potravinyJednota Coop24.60Iveta Ďuratná
54202305/31/2023ovocieLunys Poprad32.44Iveta Ďuratná
55202306/15/2023potravinyFruit Žilina 40131751662.47Iveta Ďuratná
56202305/31/2023ovocieLunys Poprad11.89Iveta Ďuratná
57202306/24/2023potravinyFruit Žilina 40131751801.13Iveta Ďuratná
58202306/27/2023potravinyFruit Žilina 4013175142.77Iveta Ďuratná

Vysvetlenie:

Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk

Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby