AKTIVITY:

 

September:

Športové vychádzky

Krúžok environmentálnej výchovy

Zber prírodnín

Október:

Poznávacie vychádzky- MŠ a okolie

Púšťanie šarkanov

Divadlo v MŠ

November:

Divadlo v MŠ

Návšteva v ZŠ- oboznámenie sa s prostredím

December:

Vianočná besiedka

Koncert v MŠ

Návšteva zo ZŠ –spoločná besiedka

Január:

Recitačné dopoludnie

Sánkarske preteky

Divadlo  v MŠ

Február:

Zdravotné dopoludnie

Karneval

Matematická olympiáda

Marec:

Pozorovanie prírody- kalendár počasia

Koncert v MŠ

Veľká noc

Apríl:

Poznávacie vychádzky- príroda okolo nás

Kvíz z oblasti environmentálnej výchovy

Zber prírodnín

Máj:

Deň matiek

Dopravné dopoludnie

Hudobné dopoludnie

Športové vychádzky

Jún:

Detská olympiáda

Školské výlety

Kvíz o meste, sídlisku a okolí

Výstavky detských prác

Deň detí

Svätojánsky večer

Kreslenie na asfalt