Číslo faktúryDátum doručenia faktúryNzov, druh tovaruDodávateľ*Cena s DPHČíslo zmluvy**Číslo objednávky***
200150564701/12/2021potravinyATC, 35760532597.181/2021
202000542901/12/2021potravinySestak, 44240104443.582/2021
3202101/12/2021potravinyFriut, 40132751549.743/2021
5020057401/14/2021potravinyCOOP, 00169048101.274/2021
10202101/17/2021potravinyFriut, 4013275136.305/2021
16202101/26/2021potravinyFriut, 4013275161.056/2021

Vysvetlenie:

Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk

Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná