Oznam

Materská škola je v prevádzke od 2. 9.2022

Prevádzka je od 6,00 do 16,30 hod.

Príchod detí ráno je do 8,00 hod.

Zoznamy detí sú na vchodoch materskej školy so zadelením na triedy.

Novoprijaté deti prinesú vyplnené tlačivá, odovzdajú ich p. uč. v triede.

Priniesť označené prezuvky a pyžamo.

Ostatné informácie po nástupe dieťaťa.