Oznam

Dotácia na stravu predškolákov „ strava zadarmo“  sa ruší k 1. 9.2021.

 

Nárok na dotáciu stravy majú deti, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a ani jeden zo zákonných zástupcov si neuplatňuje na dieťa daňový bonus.

Zákonní zástupcovia musia predložiť čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Tlačivo Čestné vyhlásenie je k dispozícii na stránke školy v časti „ Tlačivá “

 

Tlačivo je potrebné doručiť do materskej školy do 30. 7.2021.