Oznam

Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii bude prevádzka materskej školy aj od 25. 1.2021 len pre deti rodičov kritickej infraštruktúry (zdravotníkov, policajtov, vojakov, hasičov a pod.) a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Počas núdzového  stavu je rodič osobne zodpovedný za dodržiavanie usmernení (uznesenie vlády č. 808 ), teda musí zvážiť, či je oprávnený porušiť zákaz vychádzania a priviesť dieťa do MŠ.

Deti,  ktoré nemôžu nastúpiť, je potrebné odhlásiť zo stravy obvyklým spôsobom.

Platby za MŠ v januári sú nezmenené (20,00 € pre prítomné deti), vo februári bude odrátaná časť za neprítomnosť dieťaťa a dorovnanie platieb.

Deti z elokovaných tried sú presunuté zo ZŠ do MŠ.