Číslo objednávkyDtum vyhotovenia objednvkyNzov, druh tovaruDodávateľ*Cena s DPHObjednvku podpsal**
1/202112/15/2020potravinyATC, Pchov597.18J.G.Keblovsk
2/202112/15/2020potravinySestak, Galanta443.58J.G.Keblovsk
3/202101/04/2021potravinyFruit, Žilina549.74J.G.Keblovsk
4/202112/02/2020potravinyCOOP, Žilina101.27J.G.Keblovsk
5/202101/14/2021potravinyFruit, Žilina36.30J.G.Keblovsk
6/202101/20/2021potravinyFruit, Žilina61.05J.G.Keblovsk
7/202101/28/2021potravinyFruit, Žilina174.87J.G.Keblovsk
8/202101/07/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov87.74J.G.Keblovsk
9/202101/07/2021msoBartošek, Púchov136.62J.G.Keblovsk
10/202102/03/2021potravinyFruit, Žilina401.76J.G.Keblovsk
11/202101/08/2021potravinyCOOP, Žilina33.37J.G.Keblovsk
12/202101/28/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov61.28J.G.Keblovsk
13/202102/11/2021potravinyFruit, Žilina123.63J.G.Keblovsk
14/202102/10/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov74.38J.G.Keblovsk
15/202102/17/2021potravinyFruit, Žilina464.17J.G.Keblovsk
16/202102/19/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov73.00J.G.Keblovsk
17/202102/25/2021potravinyFruit, Žilina342.25J.G.Keblovsk
18/202102/09/2021ovocieLunys, Poprad9.28J.G.Keblovsk
19/202102/09/2021školské ovocieLunys, PopraddarJ.G.Keblovsk
20/202102/26/2021potravinyFruit, Žilina31.00J.G.Keblovsk
21/202101/29/2021msoBartošek, Púchov338.98J.G.Keblovsk
22/202103/03/2021potravinyFruit, Žilina253.12J.G.Keblovsk
23/202102/02/2021potravinyCOOP, Žilina47.63J.G.Keblovsk
24/202103/05/2021potravinyATC, Pchov356.89J.G.Keblovsk
25/202102/26/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov99.45J.G.Keblovsk
26/202103/11/2021potravinyFruit, Žilina197.80J.G.Keblovsk
27/202103/09/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov26.98J.G.Keblovskň
28/202103/24/2021potravinyFruit, Žilina47.61J.G.Keblovsk
29/202103/09/2021školské ovocieLunys, PopraddarJ.G.Keblovsk
30/202103/19/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov29.63J.G.Keblovsk
31/202103/09/2021ovocieLunys, Poprad2.74J.G.Keblovsk
32/202101.03.021msoBartošek, Púchov267.98J.G.Keblovsk
33/202103/30/2021potravinyFruit, Žilina182.67J.G.Keblovsk
34/2021004/08/2021potravinyFruit, Žilina533.20J.G.Keblovsk
35/202103/03/2021potravinyCOOP, Žilina27.58J.G.Keblovsk
36/202103/30/2021chlieb, pečivoPekáreň , Súlov54.78J.G.Keblovsk
37/202104/08/2021potravinySestak, Galanta146.47J.G.Keblovsk
38/202104/14/2021potravinyFruit, Žilina546.03J.G.Keblovsk
39/202104/09/2021chlieb, pečivoPekáreň , Súlov145.96J.G.Keblovsk
40/202104/23/2021potravinyATC, Pchov246.31J.G.Keblovsk
41/202104/22/2021potravinyFruit, Žilina486.23J.G.Keblovsk
42/202104/26/2021potravinyBidfood, N.M.n.V.157.92J.G.Keblovskň
43/202104/19/2021chlieb, pečivoPekáreň, Sulov160.62J.G.Keblovsk
44/202104/20/2021ovocieLunys, Poprad29.35J.G.Keblovsk
45/202104/29/2021potravinyFruit, Žilina292.73J.G.Keblovsk
46/202104/30/2021potravinyFruit, Žilina31.00J.G.Keblovsk
47/202104/13/2021školské ovocieLunys, PopraddarJ.G.Keblovsk
48/202104/07/2021potravinyCOOP, Žilina48.00J.G.Keblovsk
49/202103/30/2021msoBartošek, Púchov485.95J.G.Keblovsk
50/202105/06/2021potravinyFruit, Žilina517.73J.G.Keblovsk
51/202104/30/2021chlieb, pečivoPekáreň, Sulov102.51J.G.Keblovsk
52/202105/13/2021potravinyFruit, Žilina536.91J.G.Keblovsk
53/202105/18/2021potravinyATC. Pchov161.28J.G.Keblovsk
54/202105/18/2021potravinyFruit, Žilina266.43J.G.Keblovskň
55/202105/10/2021chlieb, pečivoPekáreň, Sulov150.77J.G.Keblovsk
56/202105/20/2021potravinyFruit, Žilina103.12J.G.Keblovsk
72/202106/19/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov114.16J.G.Keblovsk
73/202106/03/2021potravinyCOOP, Žilina72.97J.G.Keblovsk
74/202106/01/2021msoBartošek, Púchov536.92J.G.Keblovsk
75/202106/30/2021potravinyFruit, Žilina245.46J.G.Keblovsk
76/202106/01/2021ovocieLunys, Poprad2.86J.G.Keblovsk
77/202107/08/2021potravinyFruit, Žilina331.84J.G.Keblovsk
78/202107/15/2021potravinyFruit, Žilina196.27J.G.Keblovsk
79/202107/21/2021potravinyFruit, Žilina116.53J.G.Keblovsk
80/202108/03/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov178.13Iveta Ďuratná
81/202108/03/2021msoBartošek, Púchov290.96Iveta Ďuratná
82/202108/04/2021potravinyFruit, Žilina9.48Iveta Ďuratná
83/202108/05/2021potravinyFruit, Žilina122.33Iveta Ďuratná
84/202108/06/2021chlieb, pečivoPekáreň, Súlov26.37Iveta Ďuratná
85/202108/06/2021potravinyFruit, Žilina28.45Iveta Ďuratná
86/202108/05/2021potravinyJednota Coop49.75Iveta Ďuratná
87/202108/13/2021potravinyFruit, Žilina22.31Iveta Ďuratná
88/202108/04/2021potravinyBohuš Šesták Galanta752.87Iveta Ďuratná
89/202108/30/2021potravinyFruit, Žilina806.21Iveta Ďuratná
90/202108/04/2021potravinyBohuš Šesták Galanta39.04Iveta Ďuratná
91/202109/07/2021potravinyFruit, Žilina43.29Iveta Ďuratná
92/202109/08/2021potravinyFruit, Žilina126.35Iveta Ďuratná
93/202109/09/2021potravinyFruit, Žilina380.64Iveta Ďuratná
94/202108/30/2021potravinyJednota Coop14.39Iveta Ďuratná
95/202108/30/2021msoBartošek29.45Iveta Ďuratná
96/202109/09/2021potravinyFruit, Žilina202.41Iveta Ďuratná
97/202109/16/2021potravinyFruit, Žilina16.84Iveta Ďuratná
98/202109/17/2021potravinyFruit, Žilina414.50Iveta Ďuratná
99/202109/24/2021potravinyFruit, Žilina521.33Iveta Ďuratnáň
100/202109/30/2021chlieb-pečivoPekáreň 262.68Iveta Ďuratná
101/202109/27/2021potravinyFruit, Žilina29.35Iveta Ďuratná
102/202110/04/2021potravinyFruit, Žilina442.33Iveta Ďuratná
103/202109/30/2021msoBartošek313.37Iveta Ďuratná
104/202110/07/2021potravinyFruit, Žilina546.45Iveta Ďuratná
105/202109/30/2021potravinyJednota Coop64.12Iveta Ďuratná
106/202110/13/2021potravinyFruit, Žilina36.36Iveta Ďuratná
107/202110/15/2021potravinyFruit, Žilina471.03Iveta Ďuratná
108/202129,10.2021chlieb-pečivoPekáreň 199.85Iveta Ďuratná
109/202110/28/2021potravinyFruit, Žilina240.38Iveta Ďuratná
110/202110/29/2021potravinyJednota Coop21.30Iveta Ďuratná
111/202110/29/2021msoBartošek245.54Iveta Ďuratná
112/202111/04/2021potravinyFruit, Žilina504.39Iveta Ďuratná
113/202111/10/2021potravinyFruit, Žilina230.54Iveta Ďuratná
114/202111/08/2021potravinyFruit, Žilina42.21Iveta Ďuratná
115/202111/12/2021potravinyFruit, Žilina275.13Iveta Ďuratná
116/202111/18/2021potravinyFruit, Žilina376.17Iveta Ďuratná
117/202111/22/2021ovocieLunys Poprad6.86Iveta Ďuratná
118/202110/30/2021ovocieLunys Poprad26.44Iveta Ďuratná
119/202111/24/2021potravinyFruit, Žilina122.81Iveta Ďuratnáň
120/202111/28/2021potravinyFruit, Žilina305.22Iveta Ďuratná
121/202111/30/2021chlieb-pečivoPekáreň 260.62Iveta Ďuratná
122/202112/04/2021potravinyFruit, Žilina413.36Iveta Ďuratná
123/202111/30/2021msoBartošek361.09Iveta Ďuratná
124/202111/30/2021potravinyJednota Coop20.82Iveta Ďuratná
125/202112/10/2021potravinyFruit, Žilina239.91Iveta Ďuratná
126/202112/01/2021chlieb-pečivoPekáreň 135.18Iveta Ďuratná
127/202112/15/2021potravinyFruit, Žilina72.62Iveta Ďuratná

 

Vysvetlenie:

Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk

Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby