Číslo objednávkyDtum vyhotovenia objednvkyNzov, druh tovaruDodávateľ*Cena s DPHObjednvku podpsal**
1/202112/15/2020potravinyATC, Pchov597.18J.G.Keblovsk
2/202112/15/2020potravinySestak, Galanta443.58J.G.Keblovsk
3/202101/04/2021potravinyFruit, Žilina549.74J.G.Keblovsk
4/202112/02/2020potravinyCOOP, Žilina101.27J.G.Keblovsk
5/202101/14/2021potravinyFruit, Žilina36.30J.G.Keblovsk
6/202101/20/2021potravinyFruit, Žilina61.05J.G.Keblovsk

 

Vysvetlenie:

Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk

Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby