RADA  ŠKOLY – volebné obdobie  28. 2.2020 – 27.2.2024

 

Predseda:                  Radomír Baďo, Ing.,PhD.            ( zástupca rodičov)

Podpredseda:          Jana Barloková, PhDr.                  ( pedagogický zamestnanec)

Člen:                           Ivana  Miklánková                          ( pedagogický zamestnanec)

                                       Danka Šarišská                                ( nepedagogický zamestnanec)

                                       Katarína Stehurová, Ing.               ( zástupca rodičov)

                                       Marcela Karman, Mgr.                   ( zástupca rodičov)

                                       Lívia Ovcarčíková                            ( zástupca rodičov)

                                       Lukáš Milan, Mgr.                           ( delegovaný zástupca obce)

                                       Ing. Ján Ničík                                   ( delegovaný zástupca obce)