RADA  ŠKOLY – volebné obdobie  28. 2.2016 – 27.2.2020

 

Predseda:                  Andrea Zelníková            ( zástupca rodičov)

Podpredseda:         Eliška  Mušková           ( pedagogický zamestnanec)

Člen:                           Ivana  Miklánková       ( pedagogický zamestnanec)

                                        Dana Šarišská           ( nepedagogický zamestnanec)

                                        Jitka Kajánková            ( zástupca rodičov)

                                        Vojteková Monika        ( zástupca rodičov)

                                        Helena Vyletelová         ( zástupca rodičov)

                          PaeDr. Chodelková Ľudmila     ( delegovaný zástupca obce)

                                        Ing. Ján Ničík                ( delegovaný zástupca obce)