RADA  ŠKOLY – volebné obdobie  28. 2.2020 – 27.2.2024

 

Predseda:                 Stehurová Katarína, Ing .              ( zástupca rodičov)

Podpredseda:         Barloková Jana, PhDr.                   ( pedagogický zamestnanec)

Člen:                           Miklánková  Ivana                         ( pedagogický zamestnanec)

                                       Šarišská Danka                                ( nepedagogický zamestnanec)

                                       Kužmová Mária                               ( zástupca rodičov)

                                       Dolinajec Vladimíra                       ( zástupca rodičov)

                                       Ovcarčíková  Lívia                          ( zástupca rodičov)

                                       Lukáš Milan, Mgr.                          ( delegovaný zástupca obce)

                                      Ján Ničík , Ing.                                 ( delegovaný zástupca obce)