RADA  ŠKOLY – volebné obdobie  28. 2.2016 – 27.2.2020

 

Predseda:                  Konoradská Katarína, Mgr.            ( zástupca rodičov)

Podpredseda:         Eliška  Mušková                            ( pedagogický zamestnanec)

Člen:                           Ivana  Miklánková                       ( pedagogický zamestnanec)

                                        Dana Šarišská                               ( nepedagogický zamestnanec)

                           Konoradská Katarína, Mgr.                        ( zástupca rodičov)

                                        Kadlečíková Ľubica                         ( zástupca rodičov)

                                        Kajánková Jitka                               ( zástupca rodičov)

                        Chodelková Ľudmila, PaedDr.                ( delegovaný zástupca obce)

                                        Ing. Ján Ničík                             ( delegovaný zástupca obce)