MŠ Hájik

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom – exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.

Ahoj svet!Vitajte. Spustili sme webovú stránku materskej školy!