Č. faktúry:Dátum doručenia faktúry:Názov,
druh tovaru:
Dodávateľ:Cena s DPH:Č. zmluvy:Č. objednávky:
741180865801/07/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
742919130601/22/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1941 €
176956675001/15/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.71 €
1599355001/21/2015Časopis ŠkolaJurisDat,11821973,Ondavská 8,BA
23 €
20150201/08/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
750065942302/04/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
724326469502/06/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1881 €
177052092902/09/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.63 €
722250570002/09/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20150702/09/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
1201502/12/2015Príspevok zamestnávateľa na stravuŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova8,ZA327.04 €
15002402/09/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
2150198002/16/2015Pedagog. diagnostikaRAABE,35908718,Heydukova 12,BA38.91 €
15002902/24/2015Odvoz odpadu ŠJMittelham,10949402,DoParku 8,ZA66 €
15006402/24/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
2150366202/27/2015Dieťa a jeho svetRAABE,35908718,Heydukova 12,BA39.06 €
750161472803/04/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
731816569203/06/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1774 €
277149474703/06/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570003/09/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20151203/03/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
2201503/13/2015Príspevok zamestnávateľa na stravuŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova8,ZA329.96 €
15013703/05/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
2015094303/11/2015Školenie prvej pomociGAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM20.4 €
15012003/06/2015Odvoz odpadu ŠJMittelham,10949402,DoParku 8,ZA46.8 €
15015403/06/2015Oprava,údržba,materiálŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA5.46 €
201513603/20/2015Tlačivánorpal,10936157,Mydlárska 2,ZA
84 €
750257888704/04/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
725330296504/07/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA971 €
777252440804/07/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570004/09/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20151404/09/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
3201504/15/2015Príspevok zamestnávateľa na stravuŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova8,ZA438 €
15020204/23/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
315101805204/17/2015Vodné,stočnéSEVAK,36672297,Bôrická1960,ZA
694.86 €
15022004/17/2015Odvoz odpadu ŠJMittelham,10949402,DoParku 8,ZA59.54 €
102015015004/01/2015Oprava kotlaMCServis,46297910,Kostolná,Rajec
746.74 €
201519304/01/2015Pečiatkynorpal,10936157,Mydlárska 2,ZA
49.5 €
2015000204/14/2015Psychologický tréning
Inštit.zdr.vývin,42391679,Strečno169 €
2015179104/13/2015Činnosť BOZPGajos,36376981,Pišúta 4022,LM119.5€
750354163005/04/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
712514352005/07/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA372€
377346847105/07/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570005/11/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20152005/11/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
4201505/11/2015Príspevok zamestnávateľa na stravuŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova8,ZA423.4 €
15026005/12/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
15029705/25/2015Oprava potrubia,stenyŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA23.24 €
10101505/12/2015Odvoz odpadu ŠJALLSERVICE,36440426,Vysokošk.ZA90.36 €
1115017305/12/2015Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškol.31,ZA55.92 €
162130844705/12/2015Komunálny odpad
Mesto ŽA,Nám.obetí.kom.1,ZA646.8 €
300124201505/26/2015Pracovný odev
204.01 €
2150870405/25/2015Pedagog. diagnostikaRAABE,35908718,Heydukova12,BA39.06 €
2015374725-JunČinnosť TPO,BOZP 2 štvrťrokGAJOS,36376981,Pišúta4022,LM119.5 €
750450770906/03/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
723338545006/04/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA156 €
377442092006/08/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.84 €
722250570006/11/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20152306/11/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
5201506/04/2015Príspevok zamestnávateľa na stravuŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova8,ZA370.84 €
15033906/11/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
80014771906/12/2015Revízia výťahovKONE,31359884,Galvaniho 7,BA96.77 €
14601506/12/2015Odvoz odpadu ŠJALLSERVICE,36440426,Vysokošk.ZA87.48 €
1115021506/12/2015Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškol.31,ZA55.92 €
162130844706/01/2015Komunálny odpad
Mesto ŽA,Nám.obetí.kom.1,ZA646.8 €
2015022906/08/2015Pracovný odev
ACAPO,36414123,Sasinkova 1,ZA 443,7 €1115
50056621506/09/2015Predškolská výchovaSlov.pošta,36631124,Part.cesta,BB3.6 €
25201506/09/2015Lokalizácia a oprava poruchy TÚV
Aquacontrol,37208349,Nová Bystrica
1142.16 €1215
19061506/19/2015Oprava terasovej dlažbyTroščák,41753224,Trnavská 2,ZA293.06 €
16008406/15/2015Učebné pomôcky,hračkyEducaplay,44889780,Veľ.okružná,ZA1017.6 €
16008506/15/2015Detský nábytok
Educaplay,44889780,Veľ.okružná,ZA594 €
315104065206/22/2015Vodné,stočnéSEVAK,36672297,Bôrická1960,ZA
903.75 €
2010732306/25/2015Čistiace prostriedky ŠJUni-jas,30478774,Lučna428,R.Teplice239.97 €1315
2010732406/25/2015Kuchynský riad
Uni-jas,30478774,Lučna428,R.Teplice23.95 €1415
3201506/26/2015Čistiace prostriedky MŠŽidekova,35410655,SNP 455,Belá249.19 €1515
750548030307/02/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
729827593907/02/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA144 €
977537307007/06/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570007/07/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20152607/11/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
6201507/03/2015Príspevok zamestnávateľa na stravuŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova8,ZA423.4 €
15039707/07/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
20101507/08/2015Odvoz odpadu ŠJALLSERVICE,36440426,Vysokošk.ZA110.52 €
22001507/08/2015Odvoz odpadu ŠJALLSERVICE,36440426,Vysokošk.ZA17.28 € €
115220353007/06/2015TlačiváŠEVT,31331131,Cementárenská16,BB57.2 €
1115026007/14/2015Zdravotný službaŽILPO,36402630,Vysokoškol. 31,ZA59.66 €
22015021607/28/2015HračkyBaribal,44984740,Kežmar.cesta,Levoč1510 €
750644950808/03/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
721345804008/03/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA144 €
477632597408/07/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570007/07/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20153308/10/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
8201508/21/2015Príspevok zamestnávateľa na stravuŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova8,ZA122.64 €
15044708/10/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
2015046108/21/2015TonerTONER,34495827,Suvorovova36,ZA39.48 €
1115038708/10/2015Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškol. 31,ZA55.92 €
2151407208/24/2015Pedagog. diagnostikaRAABE,35908718,Heydukova12,BA39.06 €
750741400709/03/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
724841451609/03/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA300 €
77727541209/07/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570009/07/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20153709/08/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
20151004609/14/2015WinDHM,ročná licenciaka.softsk,36424943,Kolárovice 297
69.36 €
15050809/14/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
2015564009/14/2015Kontrola, oprava PHPGAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM205.45 €1815
1115042409/16/2015Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškol. 31,ZA55.92 €
2015564009/21/2015Činnosť TPO,BOZPGAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM119.5 €
2015006509/21/2015El.trojrúrová pec Gasztrometal
omes,47505214,Divina-Lúky27, ZA
1975 €
26801509/08/2015Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokošk.1,ZA44.64 €
15443409/08/2015Predprimárne vzdelávanie
JurisDat,11821973,Ondavská 8,BA
16.6 €
315106681509/28/2015Vodné, stočnéSevak,36672297,Bôrická 1960, ZA
331.54 €
750838170310/02/2015Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
731328749610/05/5015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA935 €
277822192010/05/2015Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570010/07/5015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20154210/08/2015Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
1015178710/13/2015Čistiace prostriedky do umývačkyGastrolux,36413186,Bytčická 72,ZA65.16 €
15055110/13/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
9201510/08/2015Príspevok zamestnávateľa stravnéŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova ZA347.48 €
1115046410/12/2015Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškol. 31,ZA55.92 €
2160390810/21/2015Učebné pomôcky, hračkyNomiland,36174319,Magnezitár.11,KE
1714 €
29701510/13/2015Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokošk.1,ZA115.56 €
2152085310/29/2015Pedagog. diagnostikaRAABE,35908718,Heydukova12, BA39.06 €
750933885511/02/2015Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
715527567911/03/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1546 €
777919789011/05/2015Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570011/06/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396 €
20154711/06/2015Dočkalová,74495461,Praha90 €
20154811/06/2015Notebook Dell, inštaláciaDočkalová,74495461,Praha670 €2015
15060911/09/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8 €
10201511/09/2015Príspevok zamestnávateľa stravnéŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova ZA407.34 €
1115054011/11/2015Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškol. 31,ZA55.92 €
201539211/13/2015Prehliadka tlak.zariad.kotolne364.8 €2215
37801511/05/2015Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokošk.1,ZA178.92 €
915000369211/12/2015aSc Agenda ASC,31361161,Svoradova7,BA99 €2515
201506211/12/2015Prehliadka plyn. kotlov285 €2115
2010788711/20/2015Čistiace prostriedky, ŠJUni-jas,30478774,Lučna, Raj.Teplice265.21 €2615
5201511/23/2015Čistiace prostriedky, MŠŽideková,35410655,SNP 455,Belá311.22 €2315
50156621511/25/2015Predškolská výchovaSlov.pošta,36631124,Partizán.9,BB7.2 €
7153795010/30/2015Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok40.79123
151900119711/02/2015Školské ovocieLunys ,s.r.o. Poprad32.69124
151002993011/02/2015PotravinyLunys ,s.r.o. Poprad29.76125
15270511/02/2015PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín30.59126
1017201511/02/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina362.58127
150052311/04/2015PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov56.34128
15154911/04/2015MsoMsovroba,I.Caletka 32243065 KNM336.72129
201500606311/03/2015PotravinyVitana,30109809 Galanta224.87130
505056511/06/2015PotravinyJednota,00169048,Žilina56.18131
1033201511/06/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina281.94132
150054511/11/2015PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov56.62133
15281011/13/2015PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín28.80134
1061201511/13/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina353.83135
151003226911/20/2015PotravinyLunys ,s.r.o. Poprad11.60136
151003129511/13/2015PotravinyLunys ,s.r.o. Poprad31.51137
150056411/23/2015PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov57.96138
15291311/23/2015PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín17.28139
1084201511/20/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina455.79140
1507340924,11.2015Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok40.79141
751027120712/02/2015TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA13.94
729340396612/02/2015PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1821
278010677212/05/2015Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA77.42
722250570012/04/2015ElektrinaSSE,a.s,36403008,PriRajčianke8591396
20155212/04/2015Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha90
15062712/04/2015Materiál na údržbuŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA31.972415
15065412/07/2015Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
11201512/07/2015Príspevok zamestnávateľa stravnéŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova ZA383.98
1115058712/08/2015Zdravotná služba 11/15ŽILPO,36402630,Vysokoškol. 31,ZA55.92
16131120512/08/2015Stavebnice PolydronStiefel,31360513,Ružinovská 1,BA10813015
43401512/09/2015Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokošk.1,ZA133.56
487201512/09/2015Kontrola komnaSadza,30599695, Štúrova 1,ZA45.243515
22015053712/09/2015Ležadlo detskéBaribal,44984740,Kežmar.c.21,Levoča9643115
2152503112/10/2015MetodikyRaabe,35908718,Heydukova 12,BA2252715
201528012/10/2015Koprovac papier, tonerUNIS,34505601,Záhradná 556,Strečno115.813315
201556612/14/2015Tlačivá PPPUnorpal,10936157,Mydlrska 2,ZA903715
16131171912/15/2015Polydron SuperStiefel,31360513,Ružinovská 1,BA5463815
201522612/14/2015Oprava sporka,spirlaChabada,17916534,Šenkárovsk.Trnov.130.684115
1015244412/14/2015Náhradný diel-škrabkaGastrolux,36413186,Bytčická 72, ZA1024215
1015244312/14/2015Doska ovldacia,riadiaca konvekt.Gastrolux,36413186,Bytčická 72, ZA1466.164315
16061212/15/2015Nbytok detskEducaplay,44889780,Veľ.okruž.43,ZA10143215
201522012/08/2015Spork platneChabada,17916534,Šenkárovsk.Trnov.539.13615
2015010312/03/2015Plech smaltomes,47505214,Divina-Lky144 3415
2015755612/04/2015Činnosť BOZPGajos,36376981,M.Pišúta 4022,LM119.5
16054312/04/2015Hračky,UPEducaplay,44889780,Veľ.okruž.43,ZA1048.42915
80016093612/07/2015Revízia výťahovKONE,31359884,Galvaniho 7,BA96.77
2201562312/14/2015Hračky,UPBaribal,44984740,Kežmar.c.21,Levoča390.62815
15334712/15/2015Čistič okien KärcherHQTools,36833622,Hviezdosl.41Stupa251.073915
1115063012/16/2015Zdravotná služba, 12/15ŽILPO,36402630,Vysokoškol. 31,ZA55.92
151035812/16/2015Koberce detskENES,47480751,Pionierska31,Šaľa658.84015
2010806012/18/2015Riady ŠJUNI-JAS,30478774,Lučna428,R.Teplic389.584415
12201512/22/2015Príspevok zamestnávateľa stravnéŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova ZA312.44
45501512/30/2015Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokošk.1,ZA126
15005812/01/2015PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov40.78142
7154233812/01/2015Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok40.78143
15171312/02/2015MsoMsovroba,I.Caletka 32243065 KNM344.63144
1116201511/30/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina423.83145
505062912/02/2015PotravinyJednota,00169048,Žilina60.40146
1137201512/03/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina335.62147
15301912/04/2015PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín36.25148
151900145012/07/2015Školské ovocieLunys ,s.r.o. Poprad49.64149
1167201512/10/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina55.70150
150060212/10/2015PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov83.24151
1171201512/11/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina153.29152
15312312/11/2015PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín38.45153
1187201512/15/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina87.85154
1200201512/18/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina15.51155
151900155412/18/2015OvocieLunys ,s.r.o. Poprad5.56156
1202201512/17/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina28.00157
1205201512/18/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina55.95158
151003559212/21/2015Školské ovocieLunys ,s.r.o. Poprad11.92159
7154509312/21/2015Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok40.79160
150062212/22/2015PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov52.12161
15187712/22/2015MsoMsovroba,I.Caletka 32243065 KNM325.00162
15322212/22/2015PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín31.86163
1210201512/22/2015PotravinyFruit,40131751,Žilina53.78164
751123211901/03/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA12.44
742822094701/15/2016Plyn nedoplatokSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA4316.69
78102069601/11/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA64.46
719361047501/15/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA2621
20160101/11/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha90
116220059501/12/2016TlačiváŠEVT31331131,Cementárenská16,BB16.7
16002201/12/2016Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
315109659301/13/2016Vodné, stočnéSEVAK,36672297,Brick1960,ZA676.68
1688355001/25/2016Škola, predplatnéJurisDat,11821973,Ondavsk 8, BA23
102016002801/27/2016Oprava plynovch kotlovMC Servis,46297910,Kostoln51,Rajec1278116
7154616201/08/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok16.791
17201601/08/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina515.622
1611000901/08/2016PotravinySeviti s.r.o.,36442593295.493
201600005401/08/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta279.064
505071401/12/2016PotravinyJednota,00169048,Žilina96.435
46201601/13/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina106.496
52201601/15/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina510.457
160001901/21/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov89.708
16014501/21/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín28.739
75201601/22/2016PečivoFruit,40131751,Žilina513.3310
92201601/26/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina27.511
201600076401/26/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta6.8412
760062470402/02/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA9.99
727347032602/03/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
478193791702/05/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA47.15
722250570002/05/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20160502/05/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha90
1201602/09/2016Prspevok zamestnv. stravnŠj pri MŠ, Petzvalova8,ZA289.08
16002202/10/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
54001602/10/2016Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokoškol1ZA113.04
16008002/10/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
1116002002/09/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
161000218302/05/2016OvocieLunys , s.r.o.Poprad17.0513
160004002/05/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov41.3014
7160226902/05/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok27.7315
16006502/08/2016Mso Msovroba,I.Caletka 32243065 KNM282.6416
161900012602/08/2016Školské ovocieLunys , s.r.o.Poprad57.9217
161000276202/08/2016OvocieLunys , s.r.o.Poprad9.5918
506001002/08/2016PotravinyJednota ,00169048 Žilina49.3319
115201602/01/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina408.1820
16025302/09/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín30.1921
139201602/05/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina191.1022
201600103702/09/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta19.2423
7160372202/11/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok27.7324
160005902/11/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov63.2025
16035302/12/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín17.0126
163201602/10/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina406.3227
187201602/18/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina428.7428
160007502/22/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov56.6029
161000563402/25/2016OvocieLunys , s.r.o.Poprad38.2330
16046002/25/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín22.8731
Č. faktúry:Dátum doručenia faktúry:Názov,
druh tovaru:
Dodávateľ:Cena s DPH:Č. zmluvy:Č. objednávky:
751123211901/03/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA12.44
742822094701/15/2016Plyn nedoplatokSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA4316.69
78102069601/11/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA64.46
719361047501/15/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA2621
20160101/11/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha90
116220059501/12/2016TlačiváŠEVT31331131,Cementárenská16,BB16.7
16002201/12/2016Oprava,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
315109659301/13/2016Vodné, stočnéSEVAK,36672297,Brick1960,ZA676.68
1688355001/25/2016Škola, predplatnéJurisDat,11821973,Ondavsk 8, BA23
102016002801/27/2016Oprava plynovch kotlovMC Servis,46297910,Kostoln51,Rajec1278116
7154616201/08/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok16.791
17201601/08/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina515.622
1611000901/08/2016PotravinySeviti s.r.o.,36442593295.493
201600005401/08/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta279.064
505071401/12/2016PotravinyJednota,00169048,Žilina96.435
46201601/13/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina106.496
52201601/15/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina510.457
160001901/21/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov89.708
16014501/21/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín28.739
75201601/22/2016PečivoFruit,40131751,Žilina513.3310
92201601/26/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina27.511
201600076401/26/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta6.8412
11601/11/2016Oprava plynovch kotlovMC Servis,46297910,Kostoln51,Rajec1278Jurášová,riad.
112/2015-tel.Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok16.79Iveta Hudcovsk
21/2016-tel.PotravinyFruit,40131751,Žilina515.62Iveta Hudcovsk
31/2016-tel.PotravinySeviti s.r.o.,36442593295.49Iveta Hudcovsk
41/2016-tel.PotravinyVitana,30109809,Galanta279.06Iveta Hudcovsk
512/2015-tel.PotravinyJednota,00169048 Žilina96.43Iveta Hudcovsk
61/2016-tel.PotravinyFruit,40131751,Žilina106.49Iveta Hudcovsk
71/2016-tel.PotravinyFruit,40131751,Žilina510.45Iveta Hudcovsk
81/2016-tel.PečivoPekáreň s.r.o.Jablonové 245,Súľov89.70Iveta Hudcovsk
91/2016-tel.PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín28.73Iveta Hudcovsk
101/2016-tel.PotravinyFruit,40131751,Žilina513.33Iveta Hudcovsk
111/2016-tel.PotravinyFruit,40131751,Žilina27.50Iveta Hudcovsk
121/2016-tel.PotravinyVitana,30109809,Galanta6.84Iveta Hudcovsk
760062470402/02/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA9.99
727347032602/03/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
478193791702/05/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA47.15
722250570002/05/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20160502/05/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha90
1201602/09/2016Prspevok zamestnv. stravnŠj pri MŠ, Petzvalova8,ZA289.08
16002202/10/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
54001602/10/2016Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokoškol1ZA113.04
16008002/10/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
1116002002/09/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
161000218302/05/2016OvocieLunys , s.r.o.Poprad17.0513
160004002/05/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov41.3014
7160226902/05/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok27.7315
16006502/08/2016Mso Msovroba,I.Caletka 32243065 KNM282.6416
161900012602/08/2016Školské ovocieLunys , s.r.o.Poprad57.9217
161000276202/08/2016OvocieLunys , s.r.o.Poprad9.5918
506001002/08/2016PotravinyJednota ,00169048 Žilina49.3319
115201602/01/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina408.1820
16025302/09/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín30.1921
139201602/05/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina191.1022
201600103702/09/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta19.2423
7160372202/11/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok27.7324
160005902/11/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov63.2025
16035302/12/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín17.0126
163201602/10/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina406.3227
187201602/18/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina428.7428
160007502/22/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov56.6029
161000563402/25/2016OvocieLunys , s.r.o.Poprad38.2330
16046002/25/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín22.8731
760159587003/02/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA9.99
729346266803/04/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
278285869503/04/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA60.18
722250570003/04/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20161003/04/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
20161103/18/2016Antivirov ochrana,licenciaDočkalová,74495461,Praha 525
16013903/11/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
89001603/14/2016Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokoškol1ZA150.12
16093003/14/2016TaburetkyEducaplay,44889780,V.Okruž. 43,ZA314
1116006503/14/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
7160601402/29/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok32.6332
214201602/26/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina186.0833
160008503/01/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov45.9034
16025002/08/2016Mso Msovroba,I.Caletka 32243065 KNM291.1535
201600148502/08/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta215.4436
229201603/03/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina348.5637
161900038603/04/2016Školské ovocieLunys , s.r.o.Poprad82.5838
506008403/04/2016PotravinyJednota ,00169048 Žilina102.7439
161000668503/10/2016OvocieLunys , s.r.o.Poprad53.7140
7160728303/10/2016Školské ovocieLunys , s.r.o.Poprad32.6341
16057003/10/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín29.3842
16067503/14/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín30.7243
160011403/14/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov31.9044
259201603/10/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina445.7245
279201603/17/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina62.1646
161000847403/18/2016OvocieLunys , s.r.o.Poprad31.0847
1611012203/18/2016PotravinySeviti s.r.o.,36442593,Žilina244.3248
285201603/18/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina376.7849
160112303/22/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov59.5050
16078103/23/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín15.8451
303201603/29/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina356.4152
760254901604/01/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA14.16
713537650204/04/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
478378278204/07/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570004/04/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20161304/04/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
20161404/04/2016Oprava, servis notebookuDočkalová,74495461,Praha 5250
16025604/08/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
138001604/07/2016Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokoškol1ZA130.32
316102033604/05/2016Vodné,stočnéSevak,36672297,Brickcesta1960,ZA544.98
1116011804/11/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
2016178304/04/2016Činnosť TPO, BOZPGajos,36376981,M.Pišúta 4022,LM119.5
50816018304/11/2016Učebné pomôcky, hračkyBenjamin,25523414,Hradišťská,Buchl.1023.01
1016066404/13/2016Oprava umývačkyGastrolux,36413186,Bytčická72, ZA350.57
2016001404/06/2016Revízia el. zariadenia MŠ, ŠJR.E.Z.,17820090,Višňové 718648
201628804/13/2016Učebné pomôcky, hračkyElarin,45240841, Trnkov 44966
3201604/15/2016Príspevok zamestnávateľa ŠJ pri MŠ, Petzvalova 8, ZA327.04
162139775303/02/2016Komunlny odpadMesto Žilina, Nám.obetí komuniz.1,ZA673.2
4161009303/30/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok27.7353
161900059303/30/2016Školské ovocieLunys , s.r.o.Poprad24.3154
16035704/01/2016Mso Msovroba,I.Caletka 32243065 KNM299.2855
16089404/01/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín5.2856
160015504/01/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov54.5557
318201603/31/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina45.8458
333201604/04/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina315.0359
201600223304/05/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta164.0060
506015504/05/2016PotravinyJednota ,00169048 Žilina53.0861
361201604/08/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina414.3962
16100004/12/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov27.1063
160143404/12/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín57.5864
386201604/14/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina357.2565
7161268104/18/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok43.1966
397201604/18/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina60.4067
414201604/20/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina154.0768
16110404/21/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín32.8769
160018604/21/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov64.1570
428201604/25/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina375.6371
760351053005/02/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
730345622105/02/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
578471416705/06/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570005/06/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20161705/05/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
4201605/06/2016Príspevok zamestnávateľaŠJ pri MŠ, Petzvalova 8, Žilina391.28
16032005/05/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
220001605/05/2016Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokoškol1ZA206.28
2016000105/02/2016Psychotrning pre pedag. zam.Dejová,41077458,Zárieč103,Sveserník142.5
1116019405/09/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
10201605/18/2016Lezeck multistenaKováč,41724771,Hlavná263,Topoľčiank951
950160095005/25/2016Oprava koprkyCBC Slovakia,44773293,Domkr.15BA127.51
448201605/02/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina330.6572
160020005/03/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov69.9973
16121505/03/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín33.7374
16053107/08/2339Mso Msovroba,I.Caletka 32243065 KNM389.9075
7161437205/03/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok43.0376
161001258205/02/2016PotravinyLunys , s.r.o.Poprad35.1677
161001315705/03/2016PotravinyLunys , s.r.o.Poprad68.8778
201600287205/03/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta176.6979
161900086805/06/2016Školské ovocieLunys , s.r.o.Poprad70.2480
480201605/06/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina458.8981
506021805/09/2016PotravinyJednota ,00169048 Žilina41.1082
446201604/29/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina27.6083
494201605/09/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina44.4084
160023005/11/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov55.2185
16132005/13/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín16.4386
502201605/12/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina77.3087
517201605/16/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina386.2888
201600316205/17/2016PotravinyVitana,30109809,Galanta180.7989
532201605/19/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina44.4090
160025005/20/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov72.3491
7161709505/23/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok43.2092
161001653905/23/2016PotravinyLunys , s.r.o.Poprad40.3893
161001653805/23/2016PotravinyLunys , s.r.o.Poprad14.8894
546201605/23/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina340.1395
16142505/23/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín23.9596
568/201605/26/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina472.0997
1611021805/27/2016PotravinySeviti s.r.o.36442593 Žilina85.2298
760447638306/01/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
723365325006/03/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
978564011906/06/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.92
722250570006/06/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20161806/10/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
5201606/03/2016Príspevok zamestnávateľaŠJ pri MŠ, Petzvalova 8, Žilina432.16
16042406/01/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
275001606/02/2016Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokoškol1ZA186.12
80017481106/03/2016Revízia výťahovKONE,31359884,Galvaniho7, BA96.77
1116023606/03/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
60056621506/06/2016Predškolská výchovaSlov.pošta,36631124,Partizán.c.9,BB3.6
201626106/07/2016Oprava pieskovísk, hojdačkyMARUNA,45401322,Terchov 999287.04
300166201606/13/2016Pracovn odevy, obuvRETOP,44383461,Hlinsk 16, ZA175.62
1016124206/14/2016Čistiace prostriedkyGastrolux,36413186,Bytčická72,ZA112.34
20160206/16/2016Čistiace prostriedkyŽideková,35410655,SNP455, Belá101.2
116220407706/17/2016TlačiváŠEVT,31331131,Cementáren.16,BB62.33
2010878906/20/2016Čistiace prostriedkyUNI-JAS,30478774,Lúčna 428,R.Tepl.249.92
20161906/22/2016Notebook AsusDočkalová,74495461,Praha 5300
161900103905/30/2016Školské ovocieLunys , s.r.o.Poprad39.1399
16067606/02/2016Mso Msovroba,I.Caletka 32243065 KNM325.93100
7161857706/02/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok43.20101
160027406/02/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov44.29102
16153706/02/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín24.58103
600201606/03/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina457.69104
506028706/06/2016PotravinyJednota ,00169048 Žilina11.13105
612201606/06/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina18.13106
161001783006/13/2016PotravinyLunys , s.r.o.Poprad28.20107
596201606/02/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina35.52108
7162006206/13/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok43.20109
160029706/13/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov82.19110
627201606/09/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina645.61111
16164106/13/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín26.40112
656201606/17/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina416.25113
160031606/20/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov51.31114
7162134706/22/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok41.04115
16174606/22/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín22.32116
686201606/24/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina382.37117
160293306/30/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov63.25118
16087506/30/2016Mso Msovroba,I.Caletka 32243065 KNM381.28119
760543939907/01/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
718537100307/04/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
678657374507/07/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570007/07/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20162007/07/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
6201607/07/2016Príspevok zamestnávateľaŠJ pri MŠ, Petzvalova 8, Žilina468.66
16054507/01/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
333001607/04/2016Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokoškol1ZA181.44
162139775307/04/2016Odvoz komunlneho odpaduMesto Žilina,Nám.obetí komuniz. 1,ZA673.2
1116028407/12/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
316104306207/01/2016Vodné, stočnéSEVAK,36672297,Brick c.1960,ZA656.25
2016432907/07/2016Činnosť BOZP 2. štvrťrokGAJOS,36376981,M.Pišúta 4022,LM119.5
702201606/27/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina24.00120
708201606/29/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina83.23121
16185206/30/2016PečivoPekáreň Varín,Martinčeka 48,Varín26.40122
716201607/01/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina288.24123
506036707/08/2016PotravinyJednota ,00169048 Žilina86.07124
723201607/11/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina21.52125
7162408107/12/2016Školské mliekoTatranská mliek.,31654363 Kežmarok10.80126
08/20/628107/12/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov18.79127
731201607/15/2016PotravinyFruit,40131751,Žilina84.45128
160037907/21/2016PečivoPekáreň s.r.o. Jablonové 245,Súľov24.82129
760640431808/01/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
728357452408/03/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
278750147308/10/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570008/01/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20162408/02/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
7201608/01/2016Príspevok zamestnávateľaŠJ pri MŠ, Petzvalova 8, Žilina135.78
16062908/03/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
373001608/03/2016Odvoz odpadu ŠJALLService,36440426,Vysokoškol1ZA37.08
2016208508/02/2016Odvoz komunlneho odpaduMesto Žilina,Nám.obetí komuniz. 1,ZA328.6
1116037408/12/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
506044408/14/2016PotravinyJednota ,00169048 Žilina132.53130
760737371709/02/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
730852315609/05/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
678843134209/07/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570009/07/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20162809/06/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
2016585209/22/2016Kontrola hydrantovGAJOS,36376981,M.Pišúta 4022,LM108.82
16070409/06/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
201618209/26/2016Vmena skla na dvierkach peciOmes,47505214,Divina-Lky 2784
1116041309/16/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
781201609/02/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina544.27131
1611028208/24/2016PotravinySeviti,s.r.o.36442593 Žilina499.18132
201600426908/26/2016PotravinyBohuš Šesták s.r.o. 30109809 Galanta444.35133
792201609/06/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina188.28134
803201609/09/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina479.13135
821201609/19/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina225.30136
160044909/12/2016Pečivo Pekáreň s.r.o.Jablonove 245 Suľov77.41137
7163034309/19/2016Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok32.64138
846201609/21/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina287.54139
160047809/21/2016Pečivo Pekáreň s.r.o.Jablonove 245 Suľov77.41140
861201609/23/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina268.14141
760830782510/03/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
721876366810/05/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
378936485110/07/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570010/07/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20163210/04/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
2016655510/03/2016Činnosť BOZPGAJOS,36376981,M.Pišúta 4022,LM119.5
16081710/03/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
20161005410/03/2016Ročná licencia WinDHMka.soft,36424943,Kolrovice 29769.36
1116045710/10/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
9201610/04/2016Príspevok zamestnávateľa stravnéŠJ pri MŠ, 37904973, Petzvalova 8385.44
316106883810/03/2016Vodné, stočnéSEVAK,36672297,Brick1960, ZA277.03
457001610/12/2016Odvoz odpadu ŠJALLSERVICE,36440426,Vysokšk,ZA120.6
21605410/17/2016Učebné pomôckyTAKTIK,45258767,Krompašská510,KE1127.72016
843201609/19/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina74.76142
867201608/24/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina184.73143
881201609/30/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina32.25144
160049810/04/2016Pečivo Pekáreň s.r.o.Jablonove 245 Suľov91.80145
895201610/03/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina492.60146
16121710/04/2016MsoMsovrob i.Caletka 32243065 KNM279.18147
161900110610/07/2016PotravinyLunys s.r.o., Poprad19.16148
506048810/07/2016PotravinyJednota , 00169048 Žilina15.15149
7163318710/07/2016Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.40150
915201610/07/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina516.59151
16275410/11/2016Pečivo Pekáreň Varín, Martinčeka 4837.73152
160052610/11/2016Pečivo Pekáreň s.r.o.Jablonove 245 Suľov37.84153
201600538710/11/2016PotravinyBohuš Šesták s.r.o. 30109809 Galanta286.12154
940201610/12/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina53.28155
952201610/14/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina404.90156
160054810/21/2016Pečivo Pekáreň s.r.o.Jablonove 245 Suľov60.58157
7163465610/21/2016Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.40158
983201610/21/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina361.21159
760930377411/02/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.73
713553072111/02/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
579029848811/07/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570011/07/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20164011/07/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
16096511/04/2016Materil-kosenieŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA7.81
16093811/04/2016Služby,údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
16173411/03/2016Predprimrne vzdelvanieMedlen,11821973,Ondavsk 8,BA16.7
1116053711/07/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
10201611/04/2016Príspevok zamestnávateľa stravnéŠJ pri MŠ, 37904973, Petzvalova 8391.28
2016059111/07/2016TonerTONER,34495827,Suvorovova 36,ZA39.48
519001611/02/2016Odvoz odpadu ŠJALLSERVICE,36440426,Vysokšk,ZA96.12
201624411/28/2016Papier, tonerUNIS,34505601,Záhradná 566,Strečno115.81
20164411/25/2016PC Acer, Notebook AcerDočkalová,74495461,Praha 5900
42046047911/25/2016Vysávače KärcherTPD,11790547,Farskho 26,BA440.7
916000352511/10/2016aSc agenda, ročná licenciaASC,31361161,Svoradova 7,BA99
1016278011/25/2016Čistiace prostriedky ŠJGastrolux,36413186,Bytčická 72,ZA138.24
1016278611/25/2016Sprcha ku konvektomatuGastrolux,36413186,Bytčická 72,ZA46.8
60156621511/22/2016Predškolská výchovaSlov.pošta,36631124,Partizánska9,BB7.2
201636511/15/2016Odborn prehliadka tlak.zariadenPRESCONT,36437352,Porbka 96501.6
51632228711/16/2016Metrolgia kuchynskch vhSlo.leg.metrol.37954521,HviezdoslBB111.6
201602811/09/2016Kontrolné prehliadky váh, závažíServis vh,33348723,Ruppeldta13ZA87
2016012911/29/2016Sada teplomerov ŠJKALIBRA SK,47560129,SúľovskéhoRT140
16024410/07/2016PotravinyMplus s.r.o. Prievidza42.48160
1008201610/31/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina135.90161
161003712811/02/2016PotravinyLunys s.r.o., Poprad86.29162
160056111/02/2016Pečivo Pekáreň s.r.o.Jablonove 245 Suľov42.47163
16286311/08/2016Pečivo Pekáreň Varín, Martinčeka 4834.06164
161900140411/07/2016PotravinyLunys s.r.o., Poprad16.31165
506056811/07/2016PotravinyJednota , 00169048 Žilina22.13166
7163747511/08/2016Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.40167
16133311/07/2016MsoMsovrob i.Caletka 32243065 KNM316.00168
1010201611/02/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina270.94169
1029201611/04/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina315.60170
201600602311/08/2016PotravinyBohuš Šesták s.r.o. 30109809 Galanta278.00171
160060411/11/2016Pečivo Pekáreň s.r.o.Jablonove 245 Suľov86.57172
1062201611/11/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina371.48173
1611041811/11/2016PotravinySeviti s.r.o.,36442593 Žilina90.82174
160061311/21/2016Pečivo Pekáreň s.r.o.Jablonove 245 Suľov2.44175
1083201611/18/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina275.51176
160062211/21/2016Pečivo Pekáreň s.r.o.Jablonove 245 Suľov65.83177
1096201611/21/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina51.29178
7163923511/25/2016Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.40179
161003960811/25/2016PotravinyLunys s.r.o., Poprad64.98180
1114201611/25/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina359.05181
761026086912/01/2016TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
722379343612/02/2016Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1234
879123111112/12/2016Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570012/07/2016ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke4,ZA392
20164612/07/2016Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
20164712/15/2016Tlačiareň, USB, taškaDočkalová,74495461,Praha 52353916
16106312/02/2016Služby, údržbaŽILBYT,s.r.o46723994,Nanterská29ZA457.8
80018832112/05/2016Servis výťahovKONE,31359884,Galvaniho 7, BA96.77
1116059012/13/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
11201612/05/2016Príspevok zamestnávateľa stravnéŠJ pri MŠ, 37904973, Petzvalova 8404.42
2010948512/01/2016Čistiace prostriedky ŠJUNIJAS,30478774,Lučna,R.Teplice167.593716
16081112/13/2016Odvoz odpadu ŠJMittelham,10949402,Do parku,ZA45.12
201609112/01/2016Odborn prehliadka plyn. kotlovBalgas,44743378,A.Hlinku10,Varn4802816
20160412/12/2016Čistiace prostriedky Žideková,35410655,SNP455,Belá199.764016
20160401912/12/2016Učebné pomôckyMaquita,36316881,Soľná 36,N.Pravno2916
2016039412/12/2016Ležadlo detskéDREVOKOM,47136201,Čičava 31411553116
44006047912/02/2016Aku vŕtačkaTPD,11790547,Faeskho 26,BA117.973516
403201612/08/2016Kontrola komnov, dymovodovSadza,30599695,Štúrova 1,ZA45.243816
2016822512/07/2016Činnosť BOZGajos,36376981,Pišúta 4022,LM119.5
06/28/234312/02/2016Licenčná zmluva, inštaláciavis,36006912,J.Alexyho 12,LM341.83
12201612/20/2016Príspevok zamestnávateľa stravnéŠJ pri MŠ, 37904973, Petzvalova 8312.44
1116061812/20/2016Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
16128412/22/2016Odvoz odpadu ŠJMittelham,10949402,Do parku,ZA23.04
160065212/01/2016Pečivo Pekáreň Varín, Martinčeka 4898.59182
16143912/01/2016MsoMsovrob i.Caletka 32243065 KNM246.91183
1107201611/23/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina68.04184
1146201612/01/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina37.92185
1153201612/02/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina385.55186
506062812/05/2016PotravinyJednota , 00169048 Žilina4.97187
161900171012/05/2016PotravinyLunys s.r.o., Poprad18.13188
7164200112/13/2016Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.40189
1184201612/09/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina355.76190
7164306212/13/2016Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok28.80191
1216201612/19/2016PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina114.96192
160067812/21/2016Pečivo Pekáreň Varín, Martinčeka 4884.07193
160069412/21/2016Pečivo Pekáreň Varín, Martinčeka 48101.91194
16155212/21/2016MsoMsovrob i.Caletka 32243065 KNM268.78195
761122409001/03/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
721386000401/18/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1891
779217869001/09/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
316109453901/05/2017Vodné, stočnéSevak,36672297,Brick 1960,ZA722.12
20170101/04/2017Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
80019103301/04/2017Servis výťahov ŠJKONE,31359884,Galvaniho 7, BA16.13
1717355001/23/2017Predplatné časopis ŠkolaJurisDat,11821973,Ondavsk 8,BA25
20170201/18/2017Oprava NB LenovoDočkalová,74495461,Praha 5154117
161900182101/02/2017PotravinyLunys s.r.o., Poprad5.201
506075712/01/2016PotravinyJednota , 00169048 Žilina135.892
1711000801/09/2017PotravinySeviti s.r.o.,36442593 353.953
201700020101/10/2017PotravinyBohuš Šesták,30109809 Galanta366.984
25201601/09/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina581.825
57201701/13/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina463.856
170001901/20/2017Pečivo Pekáreň Varín, Martinčeka 48116.677
7170097701/20/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.408
85201701/19/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina498.229
104201701/23/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina130.9610
120201701/27/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina451.6911
341218697802/01/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA16.19
721386115402/07/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
579313284002/08/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA56.27
722250570002/13/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
20170402/06/2017Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
1201702/03/2017Prspevok zamestn. na stravuŠj pri MŠ,Petzvalova 8, ZA348.94
11170002202/09/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
20170602/07/2017Notebook Asus TabletDočkalová,74495461,Praha 5360417
2017000502/03/2017Oprava poruchy vodov.potrubiaREZ,17820090,Višňové 7181160.16317
2017001202/02/2017Vyhľadanie poruchy na vodov.potrbíAquadefekt,31578454,Komenskho,ZA330
17003302/07/2017Likvidcia kuchynskho odpaduMittelham,10949402,Do parku 8,ZA21.72
2017010202/17/2017Toner HP čiernyTONER,34495827,Suvorovova 36,ZA35.88517
201703902/27/2017Didaktické pomôcky, podložkyConsulting,35423251,Herlianska40,KE114617
170004501/31/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov84.7712
145201702/03/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina513.9013
171000287602/03/2017PotravinyLunys s.r.o., Poprad12.2514
171900017702/06/2017Šk.ovocieLunys s.r.o., Poprad36.0615
507004302/06/2017PotravinyJednota , 00169048 Žilina21.8716
17002702/07/2017MsoMsovroba I.Caletka KNM342.1917
201700085402/07/2017PotravinyBohuš Šesták,30109809 Galanta172.6818
7170414602/10/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.4019
170006702/10/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov95.2020
185201702/13/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina464.9921
171000547902/16/2017PotravinyLunys s.r.o., Poprad19.7322
206201702/17/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina464.9923
210201702/20/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina47.4024
170093602/21/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov74.5725
17022702/21/2017MsoBarošek s.r.o.Považská Bystrica226.6826
230301702/24/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina136.2427
170011402/28/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov46.1828
201700129802/28/2017PotravinyBohuš Šesták,30109809 Galanta265.8129
341315827103/02/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
727875633603/02/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
179409874303/08/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570003/08/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
20170803/08/2017Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
2201703/07/2017Prspevok zamestn. na stravuŠj pri MŠ,Petzvalova 8, ZA363.54
1117006603/10/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
20170903/08/2017Licencia KasperskyDočkalová,74495461,Praha 555917
201710803/01/2017Tlačivá PPPUnorpal,10936157,Mydlrska 2,ZA135817
128201703/06/2017Učebné pomôckyElarin,45240841,Trnkov 44775717
17010103/09/2017Likvidcia kuchynskho odpaduMittelham,10949402,Do parku 8,ZA30.72
2010994903/13/2017Kuchynsk riadUNI-JAS,30478774,Lučna 428,R.Tepl.270.71017
521703/20/2017Vroba a osadenie plynovej skrinkyRychel,36397636,Dobšinského 3,ZA1941217
2017001203/28/2017Odborný posudok na el. ističeREZ,17820090,Višňové 718961317
117220286503/20/2017Tlačivá ŠEVT,31331131,Cementárenská,BB12.31117
162148527303/08/2017Vvoz komunlneho odpaduMesto Žilina, Nám.obetí komuniz.1ZA686.4
7170684603/06/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.4030
17032003/06/2017MsoBarošek s.r.o.Považská Bystrica112.9231
171900040403/06/2017Šk.ovocieLunys s.r.o., Poprad33.4332
171000771603/06/2017PotravinyLunys s.r.o., Poprad24.4833
7170788203/09/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.4034
246201703/09/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina414.5835
507009403/13/2017PotravinyJednota ,00169048 Žilina11.7836
279201703/10/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina492.1837
170014303/13/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov71.0038
310201703/20/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina435.7039
170016603/20/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov83.1440
333201703/24/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina573.4141
201700194603/28/2017PotravinyBohuš Šesták,30109809 Galanta315.2042
171001064403/29/2017PotravinyLunys s.r.o., Poprad42.2443
170019603/31/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov111.5444
360201703/31/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina473.3245
341412694404/03/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
723387190704/05/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
979506857804/10/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA55.49
722250570004/10/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
20171004/05/2017Sprva siete PCDočkalová,74495461,Praha 590
317101643204/03/2017Vodné, stočnéSEVAK,36672297,Brick1960,ZA1114.96
1117010904/18/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
20171304/21/2017Notebook AsusDočkalová,74495461,Praha 53501517
2017188804/03/2017Činnosť BOZPGajos,36376981,M.Pišúta4022,LM119.5
2017006404/05/2017Inštalácia do el. schránkyBros,36000477,Zdubnie169,ZA601417
17019304/04/2017Likvidcia kuchynskho odpaduMittelham,10949402,Do parku 8,ZA31.32
1017097604/24/2017Čistiace prostriedky ŠJGastrolux,36413186,Bytčická72,ZA65.161617
17046204/06/2017MsoBarošek s.r.o.Považská Bystrica407.2246
395201704/07/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina347.6647
170022404/10/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov93.4948
7171215304/10/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok28.8049
507014604/10/2017PotravinyJednota ,00169048 Žilina5.8450
171900062704/12/2017Šk.ovocieLunys s.r.o., Poprad22.9951
415201704/18/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina390.1052
170024304/20/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov51.0453
7171349104/20/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.4054
433201704/24/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina438.0155
341509473905/02/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.73
722392622205/03/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
79604498505/10/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570005/10/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
201700205/10/2017Sprva siete PCKleinerová,71307141,Holečkova,Praha90
2017000605/04/2017Psycholog. trning pedag. zam.Dejová,41077458,Záriečkeblov103175.51717
1117017205/09/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
162148527305/09/2017Komunlny odpadMesto Žilina,Nám obetí komun.1,ZA686.4
1702405/10/2017Likvidcia kuchynskho odpaduESPIK,46754768,Orlov13355.66
2017016805/16/2017Pracovn odev,obuvACAPO,22604146,Sasinkova1,ZA100.151817
170508805/23/2017Detské stoličkyInsgraf,47078839,Nešporová23,Šaľa3067.742017
300132201705/26/2017Pracovné odevy ŠJRETOP,44383461,Hlinsk 16,ZA229.922217
18006505/29/2017Detsk stolyEducaplay,44889780,V.Okružná, ZA1860.72117
170026004/28/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov92.4356
475201705/02/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina373.6257
201700267105/02/2017PotravinyBohuš Šesták 30109809 Galanta223.4858
17068405/03/2017MsoBarošek s.r.o.Považská Bystrica268.9159
500201705/09/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina479.5560
7171616905/10/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.4061
507021905/10/2017PotravinyJednota ,00169048 Žilina58.7462
170030005/10/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov80.2463
525201705/15/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina422.8364
171900093805/19/2017PotravinyLunys s.r.o., Poprad56.3065
548201705/19/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina553.4666
171001881305/22/2017Šk.ovocieLunys s.r.o., Poprad33.3167
170032405/22/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov83.1668
573201705/26/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina449.1969
7171919605/30/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.4070
341606115906/01/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
714566803806/02/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
79702331406/08/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570006/08/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
201700606/01/2017Sprva siete PCKleinerová,71307141,Holečkova,Praha90
17000106/08/2017Čistiace prostriedky Žideková,35410655,SNP 455,Belá272.592717
1117021206/08/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
91700330906/01/2017Pracovnoprávne vzťahyWoltersKluwer,31348262,MlynNivy,BA37.192317
1706206/13/2017Likvidcia kuchynskho odpaduESPIK,46754768,Orlov13382.68
201700706/14/2017Oprava PC AcerKleinerová,71307141,Holečkova,Praha2482817
70056621506/08/2017Predškolská výchovaSlov.pošta,3663124,Partiz.cesta,BB3.6
17131343306/16/2017Učebné pomôckyStiefel,31360513,Ružinovská 1,BA4392417
17131345606/19/2017Učebné pomôckyStiefel,31360513,Ružinovská 1,BA10402517
50817033006/26/2017HračkyBenjamin,25523414,Hradišťská,Buchl.768.612617
2011044806/26/2017Kuchynsk riadUNI-JAS,30478774,Rosina 358443.083017
2011044906/26/2017Čistiace prostriedky ŠJUNI-JAS,30478774,Rosina 358273.192917
2017033506/28/2017Toner HPTONER,34495827,Suvorovova 36,ZA68.243117
170035306/01/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov112.2371
604201705/31/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina25.6172
609201706/02/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina545.0973
17085306/05/2017MsoBarošek s.r.o.Považská Bystrica333.8474
7172077306/05/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok38.4075
637201706/09/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina95.4176
647201706/12/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina458.8477
507030006/12/2017PotravinyJednota ,00169048 Žilina55.3678
170039006/12/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov82.8979
170040606/20/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov89.5080
664201706/16/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina480.6181
7172227806/08/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok42.2482
698201706/26/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina243.5183
341703955607/03/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA15.04
726388156907/03/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
479800518607/07/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570007/07/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
201700807/07/2017Sprva siete PCKleinerová,71307141,Holečkova,Praha90
117220468507/03/2017TlačiváŠEVT,31331131,Cementárenská16,BB91.873217
1117025607/10/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
317104428407/10/2017Vodné,stočnéSEVAK,36672297,Brick1960,ZA883.32
1709907/24/2017Likvidcia kuchynskho odpaduESPIK,46754768,Orlov133117.66
2017438107/03/2017Činnosť BOZPGAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM119.5
1712607/03/2017Jedlensk zostavaALEX,36553859,Hadovsk 870,Komr.639
17131370207/10/2017Učebné pomôckyStiefel,31360513,Ružinovská 1,BA1472517
170042106/30/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov107.2184
17108407/04/2017MsoBarošek s.r.o.Považská Bystrica464.4685
7172507407/12/2017Mlieko školskéTatranská ml. 31654363 Kežmarok16.8086
507037507/12/2017PotravinyJednota ,00169048 Žilina57.8687
733201706/29/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina47.4888
747201707/24/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina398.3689
34179994808/01/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
721900031608/07/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
679899001708/09/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA54.66
722250570008/01/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
201701108/01/2017Sprva siete PCKleinerová,71307141,Holečkova,Praha90
2017015908/23/2017Inštalácia výkonu mandátuBROS,36734390,Zdubnie 169,ZA953317
1117035208/14/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
1712508/07/2017Likvidcia kuchynskho odpaduESPIK,46754768,Orlov1338.59
170049008/01/2017PečivoPekáreň s.r.o. Jablonove Súlov22.3190
754201708/04/2017PotravinyMichaela Fruit,40131751 Žilina94.5891
507044408/04/2017PotravinyJednota ,00169048 Žilina3.3892
1711021108/04/2017PotravinySeviti s.r.o.36442593 Žilina399.5293
17125908/08/2017MsoBarošek s.r.o.Považská Bystrica37.9494
341897129209/04/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
718570251209/04/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
379997626009/06/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA48.55
722250570009/04/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
201701509/05/2017Sprva siete PCKleinerová,71307141,Holečkova,Praha90
10075201709/13/2017ŠkolenieSČK,00416169,Moyzesova, ZA203517
1117039109/11/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
1713809/12/2017Likvidcia kuchynskho odpaduESPIK,46754768,Orlov1336.36
2017603909/18/2017Kontrola PHP, hydrantovGAJOS,36376981,Pišúta 4022,LM127.763417
795201709/04/2017potravinyMichaela Fruit, 40131751 Žilina971.4295
201700410309/04/2047potravinyŠesták, 44240104, Galanta439.0696
201700419609/04/2017potravinyŠesták, 44240104, Galanta13.0697
170001609/06/2017chlieb,pečivoPekáreň, 50873342, Súlov39.0898
717008709/06/2017msoBartošek, 45663203, Púchov57.5399
507048409/12/2017potravinyCOOP, 00169048, Žilina71.04100
170006609/12/2017chlieb,pečivoPekáreň, 50873342, Súlov80.82101
833201709/12/2017potravinyMichaela Fruit, 40131751 Žilina351.36102
847201709/14/2017potravinyMichaela Fruit, 40131751 Žilina65.41103
1713809/14/2017kuch.odpadESPIK Group, 46754768 Orlov6.36104
787201709/18/2017potravinyMichaela Fruit, 40131751 Žilina26.11105
858201709/18/2017potravinyMichaela Fruit, 40131751 Žilina435.33106
7173170309/18/2017školské mliekoTatranská mliekareň, 31654363 Kežmarok16.32107
170008209/22/2017chlieb,pečivoPekáreň, 50873342, Súlov102.82108
880201709/26/2017potravinyMichaela Fruit, 40131751 Žilina614.14109
171003779709/26/2017ovocieLunys, 364725498.10110
341992546610/03/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
725894732810/03/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
210101835310/06/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA50.15
722250570010/02/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
201702010/02/2017Sprva siete PCKleinerová,71307141,Holečkova,Praha90
99993410/02/2017Predprimrne vzdelvanieJurisDat,11821973,Ondavsk 8,BA16.73917
1117043610/09/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
1716410/12/2017Likvidcia kuchynskho odpaduESPIK,46754768,Orlov13374.74
2017674410/04/2017Činnosť TPO, BOZ GAJOS,36376981,Pišúta 4022,LM119.5
22175074810/02/2017Učebné pomôckyHOBLA,36268569,Bernolkova 2,Levic580.083717
201719910/03/2017Koprovac papierUNIS,34505601,Záhradná 566,Strečno102.64517
6510201710/04/2017Oprava upchatho zvodu na stecheTroščák,41753224,Trnavská 2,ZA1304017
20171005010/06/2017WinDHM ročná licenciaka.soft,36424943,Kolrovice 29769.36
17000210/09/2017Čistiace prostriedkyŽideková,35410655,SNP 455, Belá395.664117
317106712810/12/2017Vodné, stočnéSEVAK,36672297,Brick 1960,ZA737.56
45317047910/09/2017Vysávač KärcherTPD,11790547,Farskho 26,BA152.894217
597201710/24/2017Učebné pomôckyElarin,45240841,Trnkov 444503617
17160410/25/2017Obliečky, uteráky, paplónyHONOR,31598251,Slov.cesta 1341,CA1181.523817
2017064410/30/2017Toner HP renovciaINWAY,45623007,Kubnska 2,ZA28.84417
2017064310/30/2017Čistiace prostriedky ŠJINWAY,45623007,Kubnska 2,ZA197.834317
22175087310/30/2017Farebn hranolyHOBLA,36268569,Bernolkova 2,Levic295.23717
7173379810/04/2017školské mliekoTatranska mliekareň, 316543638.64111/2017
170009910/04/2017chlieb,pečivoPekáreň, 5087334277.05112/2017
171900113910/04/2017školské ovocieLunys, 3647254916.38113/2017
907201710/04/2017potravinyFruit, 40131751389.27114/2017
717020510/06/2017msoBartošek, 45663203402.70115/2017
507051210/10/2017potravinyCOOP, 001690483.75116/2017
937201710/10/2017potravinyFruit, 40131751271.12117/2017
1716410/12/2017kuchynsk odpadEspik group s.r.o., 4675476874.74
170013210/16/2017chlieb,pečivoPekáreň, 5087334285.73119/2017
171004150610/16/2017ovocieLunys, 364725495.08120/2017
964201710/16/2017potravinyFruit, 40131751352.66121/2017
201700584110/18/2017potravinyŠesták, 44240104200.41122/2017
170015510/20/2017chlieb,pečivoPekáreň, 5087334278.36123/2017
7173633610/20/2017školské mliekoTatranska mliekareň, 3165436314.4124/2017
981201710/20/2017potravinyFruit, 40131751357.45125/2017
170016310/30/2017chlieb,pečivoPekáreň, 5087334249.87126/2017
1007201710/30/2017potravinyFruit, 40131751283.07127/2017
610245305411/02/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA10.58
715584647611/03/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
410288156311/10/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA50.15
722250570011/02/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
201702411/02/2017Sprva siete PCKleinerová,71307141,Holečkova,Praha90
201702511/02/2017Licencia antivrusKleinerová,71307141,Holečkova,Praha35
1117051011/13/2017Zdravotná službaŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
1721811/13/2017Likvidcia kuchynskho odpaduESPIK,46754768,Orlov133107.81
917000391211/07/2017Licencia ASCASC,31361161,Svoradova 7,BA129
17195311/10/2017Licencia VISVIS,36006912,J.Alexyho 12, LM132
201734811/14/2017Odborn prehliadka tlak. NdobyPRESCONT,36437352,Porbka 96235.24717
201706311/20/2017Odborn prehliadka kotolnePlynoservis,10938109,Hviezdosl.Varn4004817
417201711/22/2017Kontrola komnaSADZA,30599695,Štúrova 1,ZA45.244917
201736811/28/2017Úradná skúška tlakových nádobPRESCONT,36437352,Porbka 963965217
1017321411/29/2017Čistiace prostriedky ŠJGastroLux,36413186,Bytčická2, ZA101.165417
22017087011/29/2017HračkyBaribal,44984740,Kežmar.cesta,Levoč612.25317
171004440811/07/2017ovocieLunys, 379049734.46128/2017
171900144011/07/2017školské ovocieLunys, 3790497318.78129/2017
7173820011/07/2017školské mliekoTatranska mliekareň, 316543636.72130/2017
717036611/07/2017msoBartošek, 45663203292.53131/2017
1024201711/07/2017potravinyFruit, 4013175130.03132/2017
1034201711/07/2017potravinyFruit, 40131751472.41133/2017
170150694511/07/2017potravinyATC, 35760532203.76134/2017
507063711/09/2017potravinyCOOP, 0016904849.60135/2017
1059201711/13/2017potravinyFruit, 40131751377.83136/2017
170020511/13/2017chlieb, pečivoPekáteň,5087334292.23137/2017
171004592811/15/2017ovocieLunys, 379049733.67138/2017
ZI1721811/15/2017kuchynsk odpadEspik Group,46754768107.81139/2017
1074201711/21/2017potravinyFruit, 40131751561.17140/2017
170022611/21/2017chlieb, pečivoPekáteň,5087334277.18141/2017
7174117311/23/2017školské mliekoTatranska mliekareň, 316543638.64142/2017
1102201711/27/2017potravinyFruit, 40131751438.67143/2017
171004787911/27/2017ovocieLunys, 379049734.42144/2017
171900160911/29/2017školské ovocieLunys, 379049738.66145/2017
710433323612/01/2017TelefnTelekom,a.s.,35763469, BA14.96
724900801612/04/2017Plyn SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1200
810477087412/06/2017Internet,telefnTelekom,a.s.,35763469, BA50.15
722250570012/06/2017ElektrinaSSE,36403008,PriRajčianke48,ZA389
201702712/05/2017Sprva siete PCKleinerová,71307141,Holečkova,Praha90
70156621512/01/2017Predškolská výchovaSlov.pošta,36631124,Partiz.cesta9,BB7.2
1117055912/11/2017Zdravotná služba XI/17ŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
1725412/15/2017Likvidcia kuchynskho odpaduESPIK,46754768,Orlov13395.4
20171120612/04/2017HračkyFrancz,41525531,Makovick.20,Martin1078.365517
1663117612/15/2017Vybavenie tried EPŠkolex,31396763,Horárska 12,BA24,931.464617
18054512/06/2017Hračky, UPEducaplay,44889780,Veľ.okruž.43,ZA488.525117
2017873412/06/2017Činnosť BOZPGAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM119.5
2017924712/11/2017Bezpečnostný projektGAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM2885017
1117058212/18/2017Zdravotná služba XII/17ŽILPO,36402630,Vysokoškolákov31ZA55.99
1727712/27/2017Likvidcia kuchynskho odpaduESPIK,46754768,Orlov133111.3
7174230512/01/2017školské mliekoTatranska mliekareň, 3165436313.44146/2017
170025312/01/2017chlieb, pečivoPekareň, 50873342117.60147/2017
1121201712/01/2017potravinyFruit, 40131751299.46148/2017
717052312/05/2017msoBartošek 45663203270.37149/2017
1156201712/11/2017potravinyFruit, 40131751433.84150/2017
1152201712/07/2017potravinyFruit, 4013175128.44151/2017
170027712/11/2017chlieb, pečivoPekareň, 5087334266.58152/2017
507070912/11/2017potravinyCOOP, 0016904817.62153/2017
1168201712/15/2017potravinyFruit, 40131751291.38154/2017
1725412/15/2017kuch.odpadEspik Group95.40155/2017
171005112112/19/2017ovocieLunys, 3647255493.12156/2017
171900189412/19/2017školské ovocieLunys, 3647255494.22157/2017
1181201712/21/2017potravinyFruit, 40131751128.41158/2017
1185201712/21/2017potravinyFruit, 4013175160.87159/2017
1187201712/21/2017potravinyFruit, 4013175156.97160/2017
170029912/21/2017chlieb, pečivoPekareň, 50873342117.21161/2017
717065701/08/2018msoBartošek, 45663203240.901/2018
24201801/08/2018potravinyFruit, 40131751466.612/2018
201700728401/08/2018potravinySestak, 44240104388.933/2018
170150830601/08/2018potravinyATC, 35760532436.574/2018
507079001/08/2018potravinyCOOP, 0016904825.175/2018
42201801/12/2018potravinyFruit, 40131751500.456/2018
180001101/12/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334240.787/2018
180002801/22/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334289.328/2018
75201801/22/2018potravinyFruit, 40131751391.289/2018
88201801/26/2018potravinyFruit, 40131751442.1410/2018
7180216501/30/2018školské mlieko Tatranska mliekareň, 3165436322.0711/2018
201800081501/30/2018potravinySestak, 44240104170.1412/2018
180005202/01/2018chlieb, pečivoPekáreň, 50873342104.9813/2018
180150082002/01/2018potravinyATC, 35760532270.0914/2018
120201802/05/2018potravinyFruit, 40131751340.1515/2018
718015102/07/2018msoBartošek, 45663203307.0816/2018
134201802/09/2018potravinyFruit, 40131751271.9117/2018
5018001002/09/2018potravinyCOOP, 001690482.6118/2018
1802802/09/2018kuch.odpadEspik Group, 4675476866.7819/2018
180007502/13/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334275.8020/2018
7180507102/19/2018školské mliekoTatranska mliekareň, 3165436322.0721/2018
156201802/19/2018potravinyFruit, 40131751145.5522/2018
180009502/21/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334279.3523/2018
1810000680502/21/2018ovocieLunys, 364725494.0024/2018
181000580002/21/2018ovocieLunys, 364725492.5725/2018
191900004602/21/2018školské ovocieLunys, 3647254917.0226/2018
164201802/23/2018potravinyFruit, 40131751470.7827/2018
180010202/27/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334252.2928/2018
201800148403/01/2018potravinySestak, 44240104266.9929/2018
188201803/02/2018potravinyFruit, 40131751344.4730/2018
180014803/09/2018chlieb, pečivoPakaren, 5087334288.2431/2018
180150154703/02/2018potravinyATC, 35760532175.1032/2018
1808203/12/2018kuch.odpadEspik Group, 4675476874,10 - MŠ33/2018
718028003/13/2018msoBartošek, 45663203251.4734/2018
209201803/13/2018potravinyFruit, 40131751315.6635/2018
238201803/13/2018potravinyFruit, 40131751123.1436/2018
245201803/19/2018potravinyFruit, 40131751477.4637/2018
7180872003/19/2018školské mliekoTatranska mliekareň 3165436328.7938/2018
180016803/21/2018chlieb, pečivoPakaren, 5087334298.0339/2018
258201803/23/2018potravinyFruit, 40131751219.4440/2018
180150210403/23/2018potravinyATC, 35760532318.0041/2018
181001229503/27/2018ovocieLunys, 364725493.4242/2018
201800214203/27/2018potravinySestak, 44240104229.5243/2018
180018304/04/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334284.0244/2018
181900029504/04/2018školské ovocieLunys, 364725493.9145/2018
271201804/04/2018potravinyFruit, 40131751452.6546/2018
718046004/06/2018msoBartošek, 45663203450.0647/2018
288201804/06/2018potravinyFruit, 40131751290.0948/2018
5018014604/10/2018potravinyCOOP, 0016904815.1549/2018
180150253404/12/2018potravinyATC, 3576053234.4550/2018
180022004/12/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334284.7551/2018
316201804/12/2018potravinyFruit, 40131751418.0352/2018
1812804/12/2018kuch.odpadEspik group, 4675476892.86
336201804/18/2018potravinyFruit, 40131751108.9854/2018
181001530804/18/2018ovocieLunys, 364725493.7455/2018
346201804/20/2018potravinyFruit, 40131751381.5356/2018
7181219804/20/2018školské mliekoTatr.mliekareň, 3165436323.9957/2018
180024104/24/2018chlieb, pečivoPekáreň, 50873342108.7358/2018
365201804/26/2018potravinyFruit, 40131751384.9259/2018
180026505/04/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334270.3560/2018
181900048005/04/2018školské ovocieLunys, 3647254916.2161/2018
718061905/04/2018msoBartošek, 45663203349.7062/2018
389201805/04/2018potravinyFruit, 40131751470.3863/2018
1818605/10/2018kuch.odpadEspik group, 46754768111,30 - MŠ64/2018
181001779705/10/2018ovocieLunys, 3647254911.7665/2018
5018021305/10/2018potravinyCOOP, 0016904819.0166/2018
180150331705/14/2018potravinyATC, 35760532153.8267/2018
180029205/14/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334274.4568/2018
420201805/14/2018potravinyFruit, 40131751264.4069/2018
201800314405/16/2018potravinySestak, 44240104253.2870/2018
436201805/18/2018potravinyFruit, 40131751474.1971/2018
7181629905/22/2018školské mlieko Tatr.mliekaren, 3165436323.9972/2018
180031405/22/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334295.3473/2018
454201805/28/2018potravinyFruit, 40131751500.7474/2018
180033706/05/2018chlieb, pečivoPekáreň, 50873342147.7375/2018
181003374806/05/2018ovocieLunys, 364725494.5176/2018
181900089406/05/2018školské ovocieLunys, 3647254919.9577/2018
718080006/05/2018msoBartošek, 45663203468.3978/2018
481201806/05/2018potravinyFruit, 40131751482.0779/2018
2018028106/11/2018potravinyCOOP, 0016904841.7080/2018
518201806/11/2018potravinyFruit, 40131751443.9881/2018
1823606/11/2018kuch.odpadEspik group, 4675476864.8082/2018 MŠ
181002080106/11/2018ovocieLunys, 364725494.1683/2018
180036306/11/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334272.8084/2018
538201806/19/2018potravinyFruit, 40131751322.3285/2018
180037806/21/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334295.8986/2018
530201806/25/2018potravinyFruit, 40131751103.7587/2018
566201806/25/2018potravinyFruit, 40131751264.3588/2018
180039406/29/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334260.5289/2018
718097306/29/2018msoBartošek, 45663203385.3390/2018
578201806/29/2018potravinyFruit, 40131751117.0191/2018
201800441409/05/2018potravinySestak, 44240104648.4193/2018
180150531509/05/2018potravinyATC, 35760532542.9694/2018
633201809/05/2018potravinyFruit, 40131751656.5095/2018
659201809/07/2018potravinyFruit, 40131751403.2196/2018
180052409/11/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334285.8297/2018
686201809/17/2018potravinyFruit, 40131751234.3198/2018
7182866709/21/2018školské mliekoTatar.mliekareň, 3165436322.6899/2018
180053909/21/2018chlieb, pečivoPekáreň, 50873342115.75100/2018
70201809/21/2018potravinyFruit, 40131751293.28101/2018
718146910/03/2018msoBartošek, 37904973331.88102/2018
732201810/03/2018potravinyFruit, 40131751388.13103/2018
748201810/05/2018potravinyFruit, 40131751228.03104/2018
180055010/09/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334270.88105/2018
181004514510/09/2018ovocieLunys, 364725493.56106/2018
1840510/09/2018kuch.odpadEspik group, 46754768107/2018
180057810/11/2018chlieb, pečivoPekáreň, 50873342113.15108/2018
181900122510/11/2018školské ovocieLunys, 3647254914.51109/2018
773201810/15/2018potravinyFruit, 40131751380.88110/2018
201800578310/17/2018potravinySestak, 44240104294.40111/2018
7183300710/19/2018školské mliekoTatr.mliekareň, 3165436322.67112/2018
790201810/19/2018potravinyFruit, 40131751307.92113/2018
180059310/23/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334298.22114/2018
180150663310/23/2018potravinyATC, 35760532373.5115/2018
808201810/29/2018potravinyFruit, 40131751137.91116/2018
180060511/06/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334271.69117/2018
181900158311/06/2018školské ovocieLunys, 3647254914.51118/2018
181900135711/06/2018školské ovocieLunys, 3647254914.44119/2018
181004968611/06/2018ovocieLunys, 364725494.96120/2018
822201811/06/2018potravinyFruit, 40131751331.28121/2018
1847111/06/2018kuch.odpadEspikgroup, 4675476897,20 - MŠ122/2018
718163911/08/2018msoBartošek, 45663203373.90123/2018
7183582511/12/2018školské mliekoTatr.mliekareň, 3165436321.82124/2018
5018055111/12/2018potravinyCOOP, 001690483.09125/2018
847201811/12/2018potravinyFruit, 40131751308.96126/2018
180063611/12/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334275.72127/2018
861201811/16/2018potravinyFruit, 40131751382.31128/2018
180065211/22/2018chlieb, pečivoPekáreň, 50873342101.80129/2018
895201811/26/2018potravinyFruit, 40131751259.53130/2018
180067711/30/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334299.30131/2018
907201811/30/2018potravinyFruit, 40131751286.89132/2018
718185112/06/2018msoBartošek, 45663203306.71133/2018
7184020612/10/2018školské mliekoTatran.mliekareň, 3165436318.47134/2018
180069212/10/2018chlieb, pečivoPekáreň, 5087334278.88135/2018
941201812/10/2018potravinyFruit, 40131751288.52136/2018
1856412/10/2018kuch.odpadEspik group, 46754768137/2018
181900189212/12/2018školské ovocieLunys, 3647254929.52138/2018
181005481212/12/2018ovocieLunys, 364725491.08139/2018
958201812/14/2018potravinyFruit, 40131751153.04140/2018
180070212/20/2018chlieb, pečivoPekáreň, 50873342105.80141/2018
1201901/03/2019potravinyFruit, 40131751423.711/2019
718197301/07/2019msoBartošek, 45663203213.982/2019
190150005301/07/2019potravinyATC, 35760532481.653/2019
1862601/09/2019kuch.odpadEspikgroup, 4/2019
201900020701/09/2019potravinyŠesták, 44240104570.325/2019
5018068601/11/2019potravinyCCOP, 0016904832.836/2019
39201901/11/2019potravinyFruit, 40131751234.677/2019
190001601/21/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342116.608/2019
7190112001/23/2019školské mliekoTatr.mliekareň, 3165436322.679/2019
74201901/25/2019potravinyFruit, 40131751304.6510/2019
190150062001/29/2019potravinyATC, 35760532197.4411/2019
190003602/01/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334272.4612/2019
92201902/04/2019potravinyFruit, 40131751154.6013/2019
719014302/06/2019msoBartošek, 45663203239.5014/2019
91905302/06/2019kuch.odpadEspik group, 4675476815/2019
114201902/08/2019potravinyFruit, 40131751292.6716/2019
50190000802/12/2019potravinyCOOP, 001690489.6317/2019
190005202/12/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334257.7018/2019
134201902/18/2019potravinyFruit, 40131751345.0919/2019
190150109202/18/2019potravinyATC, 3576053273.2020/2019
7190531702/20/2019školské mliekoTatr.mliekareň, 3165436316.7921/2019
190007402/20/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342100.8422/2019
156201902/26/2019potravinyFruit, 40131751326.3923/2019
201900137802/26/2019potravinyŠesták - f.č. 2019001378164.1424/2019
190009203/04/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334267.7025/2019
177201903/04/2019potravinyFruit, 40131751159.2526/2019
719033803/06/2019msoBartošek, 45663203226.0527/2019
191001026903/12/2019ovocieLunys, 364725492.5728/2019
190011203/12/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334243.4429/2019
186201903/12/2019potravinyFruit, 40131751434.5930/2019
190150166403/18/2019potravinyATC, 35760532240.8631/2019
208201903/18/2019potravinyFruit, 40131751342.4732/2019
191900040803/18/2019školské ovocieLunys, 364725494.0533/2019
190012403/20/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342106.2534/2019
7190908303/20/2019školské mliekoTatr.mliekareň, 3165436319.3135/2019
227201903/22/2019potravinyFruit, 40131751371.1836/2019
190013404/01/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334298.7137/2019
191001554304/01/2019ovocieLunys, 364725493.7338/2019
248201904/01/2019potravinyFruit, 40131751439.7839/2019
191900076604/05/2019školské ovocieLunys, 364725494.5040/2019
719048004/05/2019msoBartošek, 45663202368.1541/2019
20190021804/05/2019potravinySestk, 44240104245.1842/2019
19150207804/05/2019potravinyATC, 35760532248.9043/2019
275201904/05/2019potravinyFruit, 40131751320.9244/2019
5019013304/09/2019potravinyCOOP, 0016904814.5145/2019
190016104/11/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342121.3746/2019
291201904/15/2019potravinyFruit, 40131751334.6247/2019
7191215904/15/2019školské mliekoTatr.mlieko, 3165436323.5148/2019
190017404/23/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334293.7649/2019
308201904/23/2019potravinyFruit, 40131751265.7550/2019
325201904/25/2019potravinyFruit, 40131751252.1051/2019
191900088804/29/2019školské ovocieLunys, 364725494.1452/2019
190018705/03/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334261.8253/2019
349201905/03/2019potravinyFruit, 40131751249.8954/2019
719067305/07/2019msoBartošek, 45663203302.9055/2019
190150282505/09/2019potravinyATC, 3576053266.2156/2019
366201905/09/2019potravinyFruit, 40131751348.9857/2019
5019019905/17/2019potravinyCOOP, 001690485.5158/2019
391201905/17/2019potravinyFruit, 40131751499.8559/2019
190020805/17/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334270.7260/2019
191002143805/21/2019ovocieLunys, 364725493.1861/2019
190021905/21/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334294.2662/2019
7191705105/21/2019školské mliekoTatr.mliekareň, 3165436323.5163/2019
415201905/23/2019potravinyFruit, 40131751289.7964/2019
190150327105/27/2019potravinyATC, 35760532132.7765/2019
437201905/31/2019potravinyFruit, 40131751284.1466/2019
190023606/06/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342138074.0067/2019
462201906/06/2019potravinyFruit, 40131751251.9868/2019
719086406/10/2019msoBartošek, 45663203339.8069/2019
190025406/10/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334280.0870/2019
5019026106/14/2019potravinyCOOP, 0016904813.9471/2019
191900138606/14/2019školské ovocieLunys, 364725495.9472/2019
493201906/18/2019potravinyFruit, 40131751322.8373/2019
7192171706/20/2019školské mliekoTatr.mliekareň, 316543637.2774/2019
190026506/20/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342112.5975/2019
507201906/20/2019potravinyFruit, 40131751222.3276/2019
191003334006/26/2019ovocieLunys, 364725493.4377/2019
190027206/26/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334270.4778/2019
523201906/26/2019potravinyFruit, 4013175167.0179/2019
719105306/28/2019msoBartošek, 45663203302.8780/2019
533201906/28/2019potravinyFruit, 40131751120.6181/2019
7192326407/02/2019školské mliekoTatr.mliekareň, 3165436311.5282/2019
5019032707/04/2019potravinyCOOP, 0016904894.3683/2019
201900435709/02/2019potravinysestak, 44240104603.4484/2019
190150478309/02/2019potravinyatc, 35760532523.9385/2019
573201909/02/2019potravinyfruit, 40131751694.6886/2019
201900460109/04/2019potravinysestak, 4424010424.6587/2019
605201909/06/2019potravinyfruit, 40131751357.7688/2019
190037509/12/2019chlieb, pečivopekáreň,50873342108.4789/2019
630201909/12/2019potravinyfruit, 40131751366.3790/2019
654201909/20/2019potravinyfruit, 4013175147.0091/2019
7193130909/20/2019školské mliekotatranska mliekareň, 3165436321.0392/2019
190038820.0.92019chlieb, pečivopekáreň,50873342136.0593/2019
664201909/20/2019potravinyfruit, 40131751371.9494/2019
685201909/26/2019potravinyfruit, 40131751209.4695/2019
190040309/30/2019chlieb, pečivopekáreň,5087334276.8396/2019
190045611/05/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342109.52111/2019
191006711211/05/2019ovocieLunys, 364725499.70112/2019
821201911/05/2019potravinyFruit, 40131751272.29113/2019
719194211/07/2019msoBartošek, 45663203376.69114/2019
846201911/07/2019potravinyFruit, 40131751315.71115/2019
190150666111/13/2019potravinyATC, 35760532252.24116/2019
190047611/19/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334274.92117/2019
884201911/19/2019potravinyFruit, 40131751455.93118/2019
7194004711/19/2019školské mliekoTatr.ml., 3165436318.96119/2019
190048811/21/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342118.27120/2019
910201911/21/2019potravinyFruit, 40131751293.98121/2019
191900188111/25/2019školské ovocieLunys, 3647254926.73122/2019
190049711/29/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342108.29123/2019
933201911/29/2019potravinyFruit, 40131751326.49124/2019
191007649412/03/2019ovocieLunys, 3647254911.39125/2019
719220812/05/2019msoBartošek, 45663203338.67126/2019
958201912/05/2019potravinyFruit, 40131751282.00127/2019
7194325412/09/2019školské mliekoTat.ml., 3165436316.12128/2019
5019056912/09/2019potravinyCOOP, 0016904828.67129/2019
190052312/11/2019chlieb, pečivoPekáreň, 50873342103.61130/2019
191007929412/11/2019ovocieLunys, 364725498.24131/2019
191900233012/11/2019školské ovocieLunys, 3647254913.57132/2019
999201912/13/2019potravinyFruit, 40131751275.67133/2019
983201912/19/2019potravinyFruit, 40131751180.27134/2019
190053412/19/2019chlieb, pečivoPekáreň, 5087334298.35135/2019

Vysvetlenie:

Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk

Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná