RADA  ŠKOLY – volebné obdobie  28. 2.2020 – 27.2.2024

 

Predseda:                 Plevková Lenka, Mgr.,PhD.         zástupca rodičov

Podpredseda:         Barloková Jana, PhDr.                  pedagogický zamestnanec

Člen:                           Šarišská Danka                               nepedagogický zamestnanec

Miklánková Ivana                          pedagogický zamestnanec

Baďo Radomír, Ing., PhD.           zástupca rodičov

Tabačková Darina                          zástupca rodičov

Franeková Jana                              zástupca rodičov

Fulková Katarína, Bc.                   delegovaný zástupca obce

Čerňan Peter, Ing.                         delegovaný zástupca obce