Č. faktúry:Dátum doručenia faktúry:Názov,
druh tovaru:
Dodávateľ:Cena s DPH:Č. zmluvy:Č. objednávky:
7222505311
I/12
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
7113226291
I/12
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
2111028156
9.1.2012
Vodné,stočné
SVaK,a.s.,36672297, ZA
62,29 €
4734095916
9.1.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
63,89 €
7237390921
10.1.2012
Plyn
SPP.a.s.,35815256, BA
2356 €
2012011936
19.1.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
21200577
24.1.2012
Pedagog.diagnostika I/12
RAABE,35908718
39,11 €
10120042
24.1.2012
Výmena živice
Gastrolux,s.r.o.,36413186,ZA
23,4 €
7201042631
24.1.2012
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
7222505311
február
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
735106389
10.2.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
48,18 €
7272403760
10.2.2012
Plyn
SPP.a.s.,35815256, BA
2283 €
12012
16.2.2012
Príspevok na stravu zamestnancom
ŠJ pri MŠ,37904973,ZA
306,6 €
2012057
22.2.2012
Školenie pracov-plyn.kotolňa
PRESCONT,s.r.o,36437352,Porúbka
84 €
2012011936
28.2.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
7222505311
február
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
735106389
10.2.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
48,18 €
7272403760
10.2.2012
Plyn
SPP.a.s.,35815256, BA
2283 €
12012
16.2.2012
Príspevok na stravu zamestnancom
ŠJ pri MŠ,37904973,ZA
306,6 €
2012057
22.2.2012
Školenie pracov-plyn.kotolňa
PRESCONT,s.r.o,36437352,Porúbka
84 €
2012011936
28.2.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
7222505311
marec
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
7202231129
marec
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
22012
5.3.2012
Prísp.zamestnávateľa-strava
Školská jedáleň,Petzvalova,ZA
385,44 €
5736102923
6.3.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
59,89 €
7174108160
6.3.2012
Plyn
SPP.a.s.,35815256, BA
2152 €
2012011936
6.3.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
2012071
6.3.2012
Kopírovací papier
UNIS,34505601
56,76 €
21205133
9.3.2012
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718,Bratislava
40,46 €
50001412
12.3.2012
Oprava plyn.kotla
EUROS,31567703,Bytčická 89,ZA
619,2 €
10120174
12.3.2012
Čistiace prostriedky do ŠJ
Gastrolux,36413186,Bytčická 72,ZA
154,02 €
12012
12.3.2012
Výmena okien,maľovanie
Rychel,36397636,Dobšinského 3,ZA
6478,72 €
9071200195
16.3.2012
Oprava kopírky
FaxCopy,35729040,Domkárska 15,BA
156,29 €
27.3.2012
Pokuta-nepln.zam.občanov ZŤP
ÚPSVaR Žilina
905 €
3121003307
27.3.2012
Vodné,stočné
SVaK a.s,Bôrická c.36672297
460,44 €
21207005
27.3.2012
Pedagog. diagnostika
RAABE,35908718,Bratislava
40,01 €
7222505311
apríl
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
72034356735.4.2012TelefónTelekom,a.s.,35763469, BA12,66 €
20121038
5.4.2012
Činnosť TPO,BOZP 1.štvrťrok
GAJOS,s.r.o.36376981,L.Mikuláš
119,5 €
9737096780
5.4.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
58,24 €
7312410204
10.4.2012
Plyn
SPP.a.s.,35815256, BA
1178 €
2012011936
16.4.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
32012
16.4.2012
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJ pri MŠ Petzvalova,37904973,ZA
359,16 €
7222505311
máj
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
7204580417
9.5.2012
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
1621042949
9.5.2012
Komunálny odpad
Mesto Žilina
305,8 €
9738091083
12.5.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
59,5 €
21209826
12.5.2012
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718,Trnavská 84,BA
38,66 €
2012052364
16.5.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
42012
16.5.2012
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJ pri MŠ Petzvalova,37904973,ZA
312,44 €
1122203499
17.5.2012
Školské tlačivá
ŠEVT,31331131,Cementárenská16,BB
39,56 €
112
201214
17.5.2012
Oprava plynového kotla
Kulla,41585917,Svrčinovec171
268,62 €
612
2012049
18.5.2012
Čistenie odpadového potrubia
Kopták,34591958,Radová1045,Nesluš
132 €
712
20103062
23.5.2012
Čistiace prostriedky
UNI-JAS,30478774,Rajecké Teplice
197,26 €
212
2012175
24.5.2012
Čistiace prostriedky
LEMI,44461518,Korzo 29,ZA
199,97 €
812
7440109592
30.5.2012
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2208,84 €
7222505311
jún
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
7205816315
7.6.2012
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
7297491401
7.6.2012
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
226 €
1739083713
11.6.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
65,62 €
21209826
13.6.2012
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718,Trnavská 84,BA
38,21 €
2012052364
27.6.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
52012
11.6.2012
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJ pri MŠ Petzvalova,37904973,ZA
370,84 €
800073193
7.6.2012
Revízia výťahov
KONE,31359884,Galvaniho 7,BA
92,16 €
3001542012
7.6.2012
Pracovné odevy
RETOP,44383461, Hlinská 16,ZA
90,46 €
200400850
11.6.2012
Predškolská výchova
Slov.pošta,36631124,Partizán.c.B.B.
2,4 €
1621042949
11.6.2012
Komunálny odpad
Mesto Žilina,
305,8 €
152012
11.6.2012
Dezinsekcia priestorov-mravce
Oslanec,14215462,Gaštanová41,ZA
164,9 €
3001632012
25.6.2012
Pracovná obuv
RETOP,44383461, Hlinská 16,ZA
23,3 €
2012061204
19.6.2012
Interaktívne tabule
LegalSoft,44854056,Partizánska34,T.T
2380
1012
21216420
27.6.2012
Pedagog.diagnostika v MŠ
RAABE,35908718,Trnavská 84,BA
39,56 €
62012
27.6.2012
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJ pri MŠ Petzvalova,37904973,ZA
397,12 €
7222505311
júl
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
7206923344
6.7.2012
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
7297491401
6.7.2012
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
209 €
5740078139
10.7.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
49,9 €
3121013272
6.7.2012
Vodné,stočné
SEVAK,36672297,Bôrická c.1960,ZA
704,06 €
2012052364
10.7.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
20123013
6.7.2012
6.7.2012 Činnosť TPO, BOZP II.štvrťrok
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM
119,5 €
7222505700
august
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
7207980648
8.8.2012
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
7317500419
8.8.2012
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
209 €
2741074135
10.8.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,44 €
20120266
27.8.2012
Poštová poukážka
NORPAL,10936157,Mydlárska 2,ZA
81 €
2012082880
27.8.2012
Správa siete PC

Dočkalová,74495461,Praha
80 €
7222505700
september
El.energia

SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
7209032595
5.9.2012
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
7124363359
5.9.2012
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
434 €
27420638846
10.9.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,44 €
10120858
13.9.2012
Teplomery do ŠJ
Gastrolux,36413186,Bytčická 72,Ža
252,26 €
2012091384
19.9.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
201210061
19.9.2012
WinDHM,ročná licencia
ka.soft sk,36424943,Kolárovice
69,36 €
21223410
20.9.2012
Pedagogická diagnostika
RAABE,35908718Trnav.cesta84,BA
40,01 €
21224129
25.9.2012
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718Trnav.cesta84,BA
39,11 €
7222505700októberEl.energiaSSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
7210088635
2.10.2012
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
7227636367
2.10.2012
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
1352 €
743051079
9.10.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
81,32 €
10120970
2.10.2012
Teplomery do ŠJ
Gastrolux,36413186,Bytčická 72,Ža
15 €
2012100988
11.10.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
92012
2.10.2012
Príspevok zamestnáv.,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
383,98 €
20124985
22.10.2012
Školenie Prvej pomoci
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM
20,4 €
20124282
2.10.2012
Kontrola hydrantov
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM
109,61 €
20120659
2.10.2012
Valec do tlačiarne
TONER,34495827,Suvorovova36,ZA
73,92 €
3121022201
3.10.2012
Vodné, stočné
SEVAK,36672297,Bôrická cesta,ZA
232,45
20124683
8.10.2012
Činnosť TPO,BOZP 3.štvrťrok
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM
119,5 €
132012
12.10.2012
Oprava strechy
Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA
3706,8
20124972
19.10.2012
Lekárnička,Has.prístroj snehový
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM
127,74 €
7222505700
november
El.energia
SSE,a.s.36403008, Žilina
431 €
7211149575
6.11.2012
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
12,66 €
7262638671
14.11.2012
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2236 €
2744038965
14.11.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
64,18 €
7330113275
6.11.2012
Manažment školy
IURA EDITION31348262Oravská17BA
56,16 €
20121112
14.11.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
102012
6.11.2012
Príspevok zamestnáv.,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
429,24 €
121025
6.11.2012
Detské obliečky
HONOR,31598251,Slovanská1341,CA
330 €
121334
6.11.2012
Predprimárne vzdelávanie
Seducos,31344011,Ondavská 8,BA
16,2 €
182012
9.11.2012
Údržba ŠJ,výmena okienok,
Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA
805,81 €
2012412
14.11.2012
Revízia kotolne
PRESCONT,36437352,Porúbka 96
194,4 €
2012111698
19.11.2012
Údržba www stránky od 1.3-31.12
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
3282012
23.11.2012
Revízia komínov,kotolňa
SADZA,30599695,Štúrova 1, ZA
38,96 €
212012
28.12
Údržba budovy,výmena okien
Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA
2983,88 €
7212225835
3.12.2012
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
11,24 €
7164328832
6.12.2012
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2635 €
4745039662
7.12.2012
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
65,89 €
21230735
3.12.2012
Dieťa a jeho svet,pedagog.diagnost.
RAABE,35908718,Trnavská cestaBA
80,12 €
20121204
6.12.2012
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
80 €
112012
4.12.2012
Príspevok zamestnáv.,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
363,54 €
2012093

3.12.2012
Revízia plyn.kotlov
PLYNOSERVIS,10938109,Varín
216 €
12012
3.12.2012
Servis,overenie váh
SERVISVÁH,33348723,Ruppelta,ZA
125 €
201400850
3.12.2012
Predškolská výchova
Slov.pošta,36631124,Partizánska,BB
7,2 €
2012008
7.12.2012
Čistiace prostriedky
Bolček,41078098,j.Bottu 471,Varín
99,08 €
20125881
11.12.2012
Činnosť TPO,BOZP 4.štvrťrok
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM
119,5 €
20103900
11.12.2012
Čistiace prostriedky,ŠJ
UNI-JAS,30478774,Lučna428,Raj.Tepl.
184,62 €
2012067
11.12.2012
Čistenie odpadového potrubia
Kopták,34591958,Radová1045,Nesluš
120 €
411200005
18.12.2012
Projektor Benq
FaxCopy,35729040,Domkárska15,BA
792,9 €
3121027943
18.12.2012
Vodné,stočné
SEVAK,36672297,Bôrická 1960,ZA
616,9 €
3120000482
18.12.2012
Padagogická metodika
VERBUM,37801279,A.Hlinku,Ružomb
43,1 €
122012
19.12.2012
Príspevok zamestnáv.,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
270,1 €
21234358
21.12.2012
Metodika JV
RAABE,35908718,Trnavská cestaBA
31,06 €
252012
28.12.2012
Údržba budovy,výmena okien,maľov.
Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA
4999,98 €
7213317586
8.1.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7419134216
14.1.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
17 €
3746017873
14.1.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,83 €
13993550
17.1.2013
Škola,časopis
JurisDat,11821973,Ondavská8,BA
22 €
20133
17.1.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
3121030331
18.1.2013
Vodné,stočné
SEVAK,36672297,Bôrická 1960,ZA
100,58 €
7222505057
18.1.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
406,63 €
7300940182
5.2.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
15,97 €
7232712300
10.1.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2808 €
2746995707
13.2.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
66,31 €
20130090
6.2.2013
Toner
TONER,34495827,Suvorovova36,ZA
77,23 €
201306
18.2.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
12013
5.2.2013
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
331,42 €
7222505700
13.2.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
50000713
13.2.2013
Plyn.kotolňa,servis
EUROS,31567703,Bytčická89,ZA
43,2 €
7227747111
27.2.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2721 €
7302062022
4.3.2013
Telefón
Telekom a.s., 35763469,BA
10,98 €
21303506
4.3.2013
Dieťa a jeho svet
RAABE, 35908718, Trnavská cesta, BA
41,26 €
21303222
4.3.2013
Pedagog.diagnostika
RAABE, 35908718, Trnavská cesta, BA
37,66 €
201300004
12.3.2013
Multimediálne CD-ROMy
SILCOM, 36665134, Jánošíkova 1, ZA
399,80 €
3747978588
12.3.2013
Internet,telefón
Telekom a.s., 35763469, BA
57,44 €
22013
12.3.203
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJ pri MŠ, 37904973, Petzvalova 8, ZA
299,30 €
7222505700
12.3.2013
Elektrina
SSE, 36403008, Pri Rajčianke 8591, ZA
455,00 €
201311
14.3.2013
Správa siete PC
Dočkalová, 74495461, Praha
90,00 €
50001413
19.3.2013
Plyn.kotolňa,servis
EUROS, 31567703, Bytčická 89, ZA
36,00 €
3131002673
20.3.2013
Vodné, stočné
SeVaK, 36672297, Bôrická 1960, ZA
467,14 €
7184414857
21.3.2013
Plyn
SPP, 35815256, Mlyn.nivy 44, BA
2 566,00 €
7303194343
8.4.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7212805313
17.4.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
1404 €
8748958337
12.4.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,71 €
1621215715
8.4.2013
Poplatok za komunálny odpad
Mesto Žilina,321796,Nám.obetí komun
514,8 €
201320
12.4.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
32013
17.4.2013
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
327,04 €
7222505700
8.4.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
22013
17.4.2013
Montáž,zapojenia projektorov
Rychel,36397636,Dobšinského 3,ZA
608,4 €
313
20130350
12.4.2013
Náplň Brother do kopírky
MSData,37411675,Framborská58,ZA
24,3 €
413

7042013
17.4.2013
Revízia el.zariadenia MŠ
R.E.Z.,17820090,Višňové 718
331,08 €
513
8042013
17.4.2013
Revízia el.zariadenia MŠ
R.E.Z.,17820090,Višňové 718
209,26 €
513
20131538
23.4.2013
Činnosť TPO,BOZP i. štvrťrok
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM
119,5 €
3000902013
29.4.2013
Pracovné odevy ŠJ
RETOP,44383461,Hlinská 16,ZA
199,52 €
7304317841
9.5.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
22013
23.5.2013
Čistiace prostriedky
Žideková,35410655,Belá455
215,57 €
613
9749944215
9.5.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,44 €
21309951
9.5.2013
Dieťa v centre pozornosti
RAABE,35908718,Trnavská84,BA
28,25 €
201322
16.5.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
42013
14.5.2013
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
367,92 €
7222505700
15.5.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
3410900251
15.5.2013
Televízor Philips
NAY,35739487,Vysokoškolákov,ZA
299 €
713
21310678
16.6.2013
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718,Trnavská84,BA
35,86 €
2013133
17.5.2013
Kopirovací papier
UNIS,34505601,Záhradná566,Strečno
70,8 €
813
21311553
23.5.2013
Pedagog.diagnostika
RAABE,35908718,Trnavská84,BA
38,26 €
20104511
30.5.2013
Riad do ŠJ
UNI-JAS,30478774,Lučna428,R.Teplic.
127,48 €
20104512
30.5.2013
Čistiace prostriedky ŠJ
UNI-JAS,30478774,Lučna428,R.Teplic.
198,42 €
7305457438
6.6.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7247826325
6.6.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
203 €
9750907423
7.6.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
59,98 €
15062013
6.6.2013
Oprava elektroinštalácie,MŠ
Majtan,44334761,Brezová3159,ZA
328,39 €
1013
201326
6.6.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
52013
6.6.2013
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
395,66 €
7222505700
6.6.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
16062013
6.6.2013
Oprava elektroinštalácie,ŠJ
Majtan,44334761,Brezová3159,ZA
379,39 €
1113
300400850
10.6.2013
Predškolská výchova
Slov.pošta,36631124,Partizán.c.9,BB
3,6 €
20130230
11.6.2013
Pracovné odevy MŠ
ACAPO,36414123,Sasinkova1,ZA
461,68 €
913
12002551

17.6.2013
Úradná skúška výťahov ŠJ
KONE,31359884,Galvaniho 7,BA
505,91 €
3131010161
21.6.2013
Vodné,stočné
SeVaK,36672297,Bôrická1960,ZA
681,71 €
7306605047
8.7.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7272828021
8.7.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
187 €
6751909210
12.7.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
58,44 €
1621215715
8.7.2013
Komunálny odpad
Mesto Žilina,321796,Nám.obetí komun
514,8 €
201331
8.7.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
62013
8.7.2013
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
366,46 €
7222505700
8.7.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
2130077
8.7.2013
Magnetické tabule s príslušenstvom
TERAsport,28486617,Žirovnická,Praha
1085,01 €
1213
201332
8.7.2013
Úprava a rozšírenie web stránky
Dočkalová,74495461,Praha
300 €
1313
162013
12.7.2013
Oprava sprchy,maľovanie,fólie
Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA
929,29 €
1413
20133249
19.7.2013
Činnosť TPO,BOZP, 2.štvrťrok
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM
119,5 €
1132205432
19.7.2013
Školské tlačivá
ŠEVT,31331131,Cementárenská16,BB
43,68 €
1512
7307766319
1.8.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7124635482
8.8.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
187 €
9752833241
8.8.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,44 €
21317462
8.8.2013
Dieťa a jeho svet-metodika
RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA
34,91 €
201336
8.8.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
82013
28.8.2013
Príspevok zamestnávateľa,stravné
ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA
35,04 €
7222505700
8.8.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
7308947989
6.9.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7297845189
6.9.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
389 €
2753790263
11.9.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,44 €
201346
18.9.2013
Notebook, klavesnica,myš
Dočkalová,74495461,Praha
425 €
1713
201343
6.9.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
201310046
19.9.2013
WinDHM licencia
ka.softsk,36424943,Kolárovice
69,36 €
7222505700
6.9.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
20134232
18.9.2013
Kontrola PHP,hydranty
GAJOS,36376981.M.Pišúta, LM
139,88 €
1513
50005513
18.9.2013
Oprava plyn. kotla,výmena ventilu
EUROS,31567703,Bytčická89,ZA
337,44 €
1613
3131019290
18.9.2013
Vodné,stočné
SEVAK,36672297,Bôrická1960,ZA
303,97 €
7310136474
3.10.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7222933980
3.10.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
1213 €
6754749642
3.10.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,55 €
92013
3.10.2013
Príspevok zamestnáv. na stravu
ŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova 8,ZA
341,64 €
201348
3.10.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
130031
3.10.2013
Interaktívna tabuľa Board UP
mc.edu,36558893,Kupecká 9,Nitra
970 €
2013
7222505700
3.10.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
35092013
3.10.2013
Multikútik,Príroda UP
insGraf,47078839,Pázmaňa 51,Šaľa
948,3 €
1813
21322567
3.10.2013
Pedagog.diagnostika
RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA
39,51 €
10096
14.10.2013
Dominik,výukový softvér UP
Domisoft SK,46760849,Novozámocká
90 €
90096
14.10.2013
Dominik,melódie,softvér UP
Domisoft SK,46760849,Novozámocká
79 €
7340132431
14.10.2013
Manažment školy UP
IURAEDITION,31348262,Mlyn.nivyBA
64,2 €
130032
14.10.2013
Projektor Benq UP
mc.edu,36558893,Kupecká 9,Nitra
826,96 €
2113
20134929
14.10.2013
Činnosť TPO, BOZP III./13
GAJOS,36376981,M.Pišúta 4022, LM
119,5 €
131555
21.10.2013
Paplón,vankúš detský
HONOR,31598251,Slovan.cesta,CA
827,71 €
2213
21324646
22.10.2013
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA
35,31 €
10131434
22.10.2013
Čistiace prostriedky ŠJ
GastroLux,36413186,Bytčická72,ZA
143,64 €
513
130895
25.10.2013
Molitanový vláčik UP
EDUCAPLAY,44889780,Veľ.okruž.ZA
1356 €
7311335414
5.11.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7252942147
11.11.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2006 €
4755725605
11.11.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
81,4 €
102013
11.11.2013
Príspevok zamestnáv. na stravu
ŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova 8,ZA
382,52 €
201352
5.11.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
20130077
5.11.2013
Oprava strechy
TYPOS,17869811,Povina315
7046,72 €
2313
7222505700
5.11.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
2013449
11.11.2013
Revízia tlakových zariadení,kotolňa
PRESCONT,36437352,Porúbka
227,42 €
2613
21325658
5.11.2013
Prvá predlekárska pomoc
RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA
24,65 €
30096
29.11.2013
Dominik 2,3,výukový softvér UP
Domisoft SK,46760849,Novozámocká
162 €
20135375
11.11.2013
Hasiaci prístroj
GAJOS,36376981,M.Pišúta 4022, LM
61,44 €
2513
2013079
21.11.2013
Revízia plynových kotlov
PLYNOSERVIS,10938109,Varín
216 €
2713
131434
29.11.2013
Predprimárne vzdelávanie
SEducoS,31344011,Ondavská8,BA
16,45 €
21328670
29.11.2013
Pedagogická diagnostika
RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA
38,91 €
301400850
10.12
Predškolská výchova
Slo.pošta,36631124,Partizán.cestaBB
7,2 €
7312371599
5.12.2013
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7262954364
5.12.2013
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2364 €
1756708538
10.12.2013
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,44 €
112013
3.12.2013
Príspevok zamestnáv. na stravu
ŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova 8,ZA
373,76 €
201358
5.12.2013
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
800108941
5.12.2013
Servis-výťahy ŠJ
KONE,31359884,Galvaniho 7,BA
95,47 €
7222505700
5.12.2013
Elektrina
SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA
455 €
10131706
5.12.2013
Sito na halušky ŠJ
GASTROLUX,36413186,Bytčická72ZA
120 €
20130503
5.12.2013
Tlač poštových poukážok
NORPAL,10936157,Mydlárska 2, ZA
48 €
83102013
9.12.2013
Dopravné značky,penové kocky UP
InsGraf,47078839.Pázmaňa 51,Šaľa
950,7 €
2413
102112013
10.12.2013
Drevené mestečko,Kocky UP
InsGraf,47078839.Pázmaňa 51,Šaľa
1102,8 €
2913
2013112210
10.12.2013
Metodické pomôcky, UP
LegalSoft,44854056,Partizánska34,TT
1348,2 €
2813
20136053
10.12.2013
Činnosť TPO,BOZP 4.štvrťrok
GAJOS,36376981,Pišúta 4022,LM
119,5 €
3332013
10.12.2013
Revízia komína
SADZA,30599695,Štúrova 1, ZA
38,96 €
3113
52013
11.12.2013
Čistiace prostriedky MŠ
Židekova,35410655,SNP455,Belá
149,6 €
3013
20105300
11.12.2013
Čistiace prostriedky ŠJ
UNI-JAS,30478774,Lučna428,R.Teplic
145,98 €
21331829
18.12.2013
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718,Trnavská 84,BA
35,31 €
122013
18,12.2013
Príspevok zamestnáv. na stravu
ŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova 8,ZA
245,28 €
292013
27.12.2013
Dodávka a montáž plastových okien
RYCHEL,36397636,Dobšinského3,ZA
4343,41 €
3213
21333357
30.12.2013
Dokumentácia dieťaťa
RAABE,35908718,Trnavská 84,BA
24,65 €
20105371
27.12.2013
Kuchynský riad
UNI-JAS,30478774,Lučna428,R.Teplic
267,5 €
7313591146
3.1.2014
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7228005423
7.1.2014
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2519 €
9757686871
8.1.2014
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
57,92 €
14883550
27.1.2014
Predplatné časopis ŠKOLA
JurisDat,11821973,Ondavská8,BA
22 €
201402
9.1.2014
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
3131028174
8.1.2014
Vodné,stočné
SEVAK,36672297,Bôrická1960,ZA
867,23 €
782013
8.1.2014
Likvidácia odpadu
ECOCENTRUM,37905392,NaHôrke,NT
263,6 €
21400824
27.1.2014
Pedagog.diagnostika v MŠ
RAABE,35908718,Trnavská 84,BA
42,06 €
7400851890
5.2.2014
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
14,98 €
7267994650
3.2.2014
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2441 €
6758668145
10.2.2014
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
92,92 €
7222505700
10.2.2014
El. energia
SSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA
405 €
201412
10.2.2014
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
12014
5.2.2014
Príspevok zam. na stravu
ŠJ priMŠ,37904973,Petzvalova,ZA
316,82 €
1172013
17.2.2014
Likvidácia odpadu
ECOCENTRUM,37905392,NaHôrke,NT
96,29 €
21401814
3.2.2014
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718,Trnavská 84,BA
37,91 €
14033
6.2.2014
Odvoz a likvid.odpadu ŠJ
Mittelham,10949402,Do parku448,ZA
18,96 €
20140075
6.2.2014
Toner Lexmark
TONER,34495827,Suvorovova36,ZA
85,5 €
7401959083
5.3.2014
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7263023824
6.3.2014
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
2302 €
1759658568
6.3.2014
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
60,59 €
7222505700
24.3.2014
El. energia
SSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA
405 €
201417
10.3.2014
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
22014
4.3.2014
Príspevok zam. na stravu
ŠJ priMŠ,37904973,Petzvalova,ZA
328,5 €
14081
10.3.2014
Likvidácia odpadu
Mittelham,10949402,Do parku448,ZA
21,6 €
21405196
13.3.2014
Pedagog. Diagnostika
RAABE,35908718,Trnavská 84,BA
38,91 €
50001414
18.3.2014
Oprava havarijného stavu kotolne
EUROS,31567703,Bytčická89,ZA
953,76 €
314
20140274
21.3.2014
Toner Brother
Msdata,37411675,Framborská58,ZA
25 €
614
7403044629
2.4.2014
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7268040772
14.4.2014
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
1260 €
8760652082
9.4.2014
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
64,5 €
7222505700
3.4.2014
El. energia
SSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA
405 €
201431
9.4.2014
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
32014
3.4.2014
Príspevok zam. na stravu
ŠJ priMŠ,37904973,Petzvalova,ZA
410,26 €
14152
3.4.2014
Likvidácia odpadu
Mittelham,10949402,Do parku448,ZA
33,12 €
21406142
3.4.2014
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718,Trnavská 84,BA
40,41 €
3141003334
3.4.2014
Vodné,stočné
SEVAK,36672297,Bôrická1960,ZA
544,98 €
1621219565
3.4.2014
Komunálny odpad
Mesto Žilina,Nám.obetí komuniz.1,ZA
528 €
42014
4.4.2014
Pružinové hojdačky
Crew,44506457,Miletičova 27,BA
1014,01 €
140026
4.4.2014
Interaktívna tabuľa Triumph
mc.edu,36558893,Kupecká 9, NR
894,34 €
2014038
9.4.2014
Oprava kotla ŠJ
Chabada,17916534,Šenkarovská52,ZA
81,6 €
140029
9.4.2014
Projektor Triumph
mc.edu,36558893,Kupecká 9, NR
722,92 €
20141679
16.4.2014
Činnosť TPO,BOZP I.štvrťrok
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM
126,22 €
2014158
16.4.2014
Poštová poukážka, tlač
NORPAL,10936157,Mydlárska2, ZA
36 €
7404053603
2.5.2014
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
1761652954
9.5.2014
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
65,48 €
7222505700
2.5.2014
El. energia
SSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA
405 €
201435
9.5.2014
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
42014
12.5.2014
Príspevok zam. na stravu
ŠJ priMŠ,37904973,Petzvalova,ZA
328,5 €
14264
12.5.2014
Likvidácia odpadu
Mittelham,10949402,Do parku448,ZA
45,9 €
2014109
2.5.2014
Kopírovací papier
UNIS,34505601,Záhradná 566,Strečno
70,8 €
1014
10140684
12.5.2014
Čistiace prostriedky ŠJ
GastroLUX,36413186,Bytčická72, ZA
119,4 €
12014
12.5.2014

Čistiace prostriedky MŠ
Žideková,35410655,SNP455,Belá
162,15 €
914
3001422014
14.5.2014
Pracovný odev ŠJ
RETOP,44383461,Hlinská 16,ZA
166,28 €
10140722
15.5.2014
Kuchynský riad ŠJ
GastroLUX,36413186,Bytčická72, ZA
197,25 €
20105862
21.5.2014
Čistiace prostriedky ŠJ
UNI.JAS,30478774,Lučna428,R.Teplic.
158,15 €
21410435
21.5.2014
Pedagog.diagnostika
RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA
39,81 €
21410677
23.5.2014
Dieťa a jeho svet
RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA
40,41 €
14773550
23.5.2014
Region.školstvo-zákony
JurisDat,11821973,Ondavská 8,BA
15,75 €
7405035729
2.6.2014
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7193134772
3.6.2014
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
285 €
8762658455
3.6.2014
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
66,55 €
7222505700
3.6.2014
El. energia

SSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA
405 €
201436
5.6.2014
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
52014
12.6.2014
Príspevok zam. na stravu
ŠJ priMŠ,37904973,Petzvalova,ZA
373,76 €
14300
12.6.2014
Likvidácia odpadu
Mittelham,10949402,Do parku448,ZA
54,36 €
141313312
13.6.2014
Učebné pomôcky
STIEFEL,31360513,Ružinovská1, BA
1 008 €
800122040
16.6.2014
Servis výťahov
KONE,31359884,Galvaniho 7,BA
96,77 €
400400850
16.6.2014
Predškolská výchova
Slov.pošta,36631124,Partizánska9,BB
3,6 €
2014350
17.6.2014
Učebné pomôcky
ELARIN,45240841,Trnkov44,Prešov
719,79 €
201438
18.6.2014
Notebook
Dočkalová,74495461,Praha
450 €
1621219565
18.6.2014
Komunálny odpad
Mesto Žilina,Nám.obetí komunizmu,ZA
528 €
3141011863
30.6.2014
Vodné, stočné
SEVAK,36672297,Bôrická cesta,ZA
626,74 €
62014
30.6.2014
Príspevok zam. na stravu
ŠJ priMŠ,37904973,Petzvalova,ZA
405,88 €
7406979035
4.8.2014
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7233147605
11.8.2014
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
200 €
8764812378
11.8.2014
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
66,37 €
7222505700
4.8.2014
El. energia
SSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA
405 €
201441
11.8.2014
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
7407959748
4.9.2014
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7273143988
11.9.2014
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
400 €
6765788410
11.9.2014
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
74,47 €
7222505700
4.9.2014
El. energia
SSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA
405 €
201446
9.9.2014
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
201410043
2.9.2014
WinDHM ročná licencia
ka.soft sk,36424943,Kolárovice
69,36 €
21417000
7.9.2014
Dieťa a svet, Pedagog.diagnostika
RAABE,35908718,Trnav.cesta84,BA
77,97 €
20140208
10.9.2014
Vyhľadáv. poruchy na vodovod.potr.
AQUAdefekt,31578454,Festivalová,ZA
456 €
1714
20144463
11.9.2014
Revízia hydrantov
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022, LM
108,02 €
2014
141445
23.9.2014
Obliečky,uteráky
HONOR,31598251,Slovan.cesta CA
589,62 €
1914
201400408
25.9.2014
Doprav.výchova,VševedkoCD ROM
SILCOM,36665134,Jánošíkova1,ZA
203,4 €
2214
141370
11.9.2014
Paplóny,uteráky
HONOR,31598251,Slovan.cesta CA
926,46 €
3141019228
29.9.2014
Vodné, stočné
SEVAK,36672297,Bôrická cesta,ZA
526,81 €
7408919847
3.10.2014
Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
10,98 €
7298107832
3.10.2014
Plyn
SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA
1200 €
1766731423
7.10.2014
Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA
80,05 €
7222505700
3.10.2014
El. energia
SSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA
405 €
201451
9.10.2014
Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha
90 €
92014
7.10.2014
Príspevok zamestnávateľa
ŠJ pri MŠ,Petzvalova 8, ZA
417,56 €
21421430
20.10.2014
Dieťa a svet
RAABE,35908718,Trnav.cesta84,BA
38,91 €
14639
8.10.2014
Odvoz odpadu,likvidácia
Mittelham,10949402,Do parku8,ZA
30,72 €
20145189
9.10.2014
Činnosť TPO,BOZP
GAJOS,36376981,M.Pišúta4022, LM
119,5 €
1066092014
6.10.2014
Odborná prehliadka bleskozvodov
Mikomix,36414930,Družínska897,ZA
670,8 €
1814
2322014
8.10.2014
Odčerpanie vody,oprava potrubia
Šmárik,33373850,Dedinská 46,ZA
100 €
2314
7350143727
6.10.2014
Manažment školy,predplatné
WoltersKluver,31348262,Mlyn.nivyBA
66 €
2014434
7.10.2014
Učebné pomôcky
Elarin,45240841,Trnkov 44,Prešov
751 €
2114
740988297011/03/2014Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA10,98 €
725819000411/03/2014PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA1700 €
976766929711/13/2014Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570011/03/2014El. energiaSSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA405 €
20145711/12/2014Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
10201411/06/2014Príspevok zamestnávateľaŠJ pri MŠ,Petzvalova 8, ZA433.62 €
201408211/10/2014Odborná prehliadka plynových kotlov
Plynoservis,10938109,Hviezdosl.,Varín
216 €2414
1473411/05/2014Odvoz odpadu,likvidácia
Mittelham,10949402,Do parku8,ZA72.48 €
201443311/10/2014Prehliadka tlak.nádoby
Prescont,36437352,Porúbka 96
314.4 €2514
4201411/18/2014Čistiace prostriedky MŠŽideková,35410655,SNP455,Belá296.3 €2614
14011611/18/2014Lehátka detské
Elephantsmile,45262217,Holíč1029 €2714
2010652711/19/2014Čistiace prostriedky ŠJUNIJAS,30478774,Lučna428,R.Teplice248.87 €
2010652911/19/2014Vybavenie ŠJ,riadyUNIJAS,30478774,Lučna428,R.Teplice795.39 €
14153411/19/2014Predprimárne vzdelávanie
JurisDat,11821973,Ondavská8, BA
16.45 €
15131072911/19/2014HračkyStiefel,31360513,Ružinovská 1,BA933 €3014
1411130211/19/2014HračkySportAcademy,45966940, BA500.21 €3114
2142541411/21/2014Pedagog.diagnostikaRAABE,35908718,Heydukova12,BA38.91 €
2014636212/9/2014Činnosť TPO,BOZGajos,36376981,M.Pišúta4022,LM119.5 €
741084264812/02/2014Telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA9.99 €
730315210212/09/2014PlynSPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA2300 €
576861861212/08/2014Internet,telefón
Telekom,a.s.,35763469, BA77.42 €
722250570012/01/2014El. energiaSSE,36403008,Pri Rajčianke8591,ZA405 €
20146012/02/2014Správa siete PC
Dočkalová,74495461,Praha90 €
11201412/01/2014Príspevok zamestnávateľaŠJ pri MŠ,Petzvalova 8, ZA365 €
201403912/02/2014Overenie váh ŠJServis váh,33348723,Ruppeldta13,ZA
199 €
1482812/09/2014Odvoz odpadu,likvidácia
Mittelham,10949402,Do parku8,ZA54.72 €
1200255112/01/2014Servis výťahovKONE,31359884,Galvaniho7, BA96.77 €
351090081312/02/2014Televízory
NAY,35739487,Vysokoškolákov39,ZA538 €3214
15061712/08/2014Detský nábytok
Educaplay,44889780,Veľká okr.43,ZA1028 €2814
15061612/08/2014HračkyEducaplay,44889780,Veľká okr.43,ZA1017 €2914
40056621512/08/2014Predškolská výchovaSlov.pošta,36631124,Partizán.9,BB7.2 €
1014206112/09/2014Chladnička,regálGastrolux,36413186,Bytčická 72,ZA477.6 €
1014206012/09/2014Čistace prostriedky ŠJGastrolux,36413186,Bytčická 72,ZA75€
201427012/10/2014Kancelársky papier,toner
Unis,34505601,Záhradná566,Strečno114.58 €3614
1441175712/10/2014Regál na šanónyB2Bpartner,44413467,Šulekova2,BA259.2 €3414
214740187012/09/2014Detské koberce
BRENO,36660710,Košická 3,ZA184.81 €3314
1014209912/10/2014Chladnička, drezGastrolux,36413186,Bytčická 72,ZA862.8 €
2142642312/09/2014Dieťa a svetRAABE,35908718,Heydukova12,BA37.91 €
314103867112/12/2014Vodné,stočnéSEVAK,36672297,Bôrická1960,ZA
331.54 €
333201412/17/2014Revízia komína
Sadza,30599695, Štúrova 1,ZA38.96 €3514
12201412/17/2014Príspevok zamestnávateľaŠJ pri MŠ,Petzvalova 8, ZA287.62
1490812/19/2014Odvoz odpadu,likvidácia
Mittelham,10949402,Do parku8,ZA36.6 €

 

Vysvetlenie:

Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objednávkou