Prevádzkové náklady za elokované triedy:

I.                    Prevadzkové náklady za elokované triedy 727,42 €

II.                   Prevadzkové náklady za elokované triedy 727,42 €

III.                  Prevadzkové náklady za elokované triedy 727,42 €

IV.                  Prevadzkové náklady za elokované triedy 738,48 €

V.                    Prevadzkové náklady za elokované tiedy 738,48 €

 

Platba za komunálny odpad:

III.                  Komunálny odpad 149,76 + 429,00 €.

IV.                  Komunálny odpad 149,76 + 429,00 €