ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY K  1. 9. 2021

 

BUDE  V ZMYSLE VYHLÁŠKY Č. 306/08 Z.z. O MATERSKEJ ŠKOLE, V ZNENÍ VYHLÁŠKY

Č. 308/09 Z.z. NA ZÁKLADE PODANIA PÍSOMNEJ ŽIADOSTI, V TERMÍNE

12.5. 2021    –    14. 5. 2021

       

ŽIADOSŤ JE MOŽNÉ PODAŤ MAILOM, POŠTOU, ALEBO CEZ LINK:   https://forms.gle/MxXLk5pfKS7m2JBU9

TLAČIVO  ŽIADOSTI  Môžete VYPÍSANÉ ODOVZDAŤ AJ OSOBNE PRI DODRŽANÍ KARANTÉNNYCH OPATRENÍ  OD 7.00 HOD. DO 16.00 HOD. V HOREUVEDENOM TERMÍNE.

TLAČIVO JE ZVEREJNENÉ  NA WEBOVEJ STRÁNKE MŠ: www.mspetzvalova.zilina.sk

TEL:  5662 006         MAIL:  mshajikzilina@gmail.com

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

 PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ DETI:

  • S POKRAČOVANÍM POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
  • DETI, KTORÉ DOVŔŠILI PIATY ROK VEKU/K SEPT. SÚ 1 ROK PRED ZAČATÍM ŠK. DOCHÁDZKY/

–     DOVŔŠILI  TRETÍ ROK VEKU  K 31.8.2021

V PRÍPADE ZVÝŠENÉHO ZÁUJMU O PRIJATIE SA ZOHĽADNÍ:

  • VEK DIEŤAŤA

 

POZN.: V ŽIADOSTI JE POTREBNÉ POTVRDENIE  DETSKÉHO LEKÁRA O ZDRAVOTNOM

STAVE, OČKOVANÍ A Spôsobilosti DIEŤAŤA NAVŠTEVOVAŤ MŠ.

                       

 

                                                                                                                                              RIAD.ŠKOLY